Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Vi och vårt hus

Vid några tillfällen per år brukar styrelsen informera om aktuella frågor i nyhetsbladet Vi och Vårt hus.

2024

Nr 1 2024

2023

Nr 11 2023 

Nr 10 2023

Nr 9 2023

Nr 8 2023

Nr 7 2023

Nr 6 2023

Nr 5 2023

Nr 4 2023

Nr 3 2023

Nr 2 2023

Nr 1 2023

2022

Nr 10 2022

Nr 9 2022

Nr 8 2022

Nr 7 2022

Nr 6 2022

Nr 5 2022

Nr 4 2022

Nr 3 2022

Nr 2 2022

Nr 1 2022

2021

Nr 12 2021

Nr 11 2021

Nr 10 2021

Nr 9 2021

Nr 8 2021

Nr 7 2021

Nr 6 2021 Mer information om 2021 årsstämman

Nr 5 2021 Kallelsen och info till årsstämma 

Nr 4 2021

Nr 3 2021 och Affischen från Valberedningen

Nr 2 2021

Nr 1 2021

2020

Nr 9 2020

Nr 8 2020 med bilagan om goda råd om brandvarnare i bostäder

Nr 7 2020

Nr 6 2020

Nr 5 2020 med bilagan från Com Hem

Nr 4 2020

Nr 3 2020

Nr 2 2020

Nr 1 2020

2019

Nr 7 2019

Nr 6 2019

Nr 5 2019

Nr 4 2019

Nr 3 2019

Nr 2 2019

Erbjudande om att köpa dammtätlister

Nr 1 2019

2018

Nr 10 2018

Nr 9 2018

Cykelrensning

Nr 8 2018

Nr 7 2018

Nr 6 2018

Nr 5 2018

Nr 4 2018

Nr 3 2018

Nr 2 2018

Nr 1 2018

2017

Nr 10 2017

Nr 9 2017

Nr 8 2017

Nr 7 2017

Nr 6 2017

Nr 5 2017

Nr 4 2017

Nr 3 2017

Nr 2 2017

Nr 1 2017, bilaga Var kastas julgranen  

2016

Nr 14 2016

Nr 13 2016

Nr 12 2016

Nr 11 2016 

Nr 10 2016 Bredband tidpunkt bekräftad 

Nr 9 2016 om bredband

Nr 8 2016

Nr 7 2016 , Gårdsfest 25 årsjubileum 

Nr 6 2016

Nr 5 2016    Cykelinventering utdelat även i brevlådorna tillsammans med märketiketter

Nr 4 2016 

Nr 3 2016 

Nr 2 2016 Bredbandsinformation, endast utdelad i brevlådorna 

Nr 1 2016  Personstöld i vårt hus 

2015

Nr 8 2015 

Nr 7 2015 

Nr 6 2015 , Bilaga försäkringsbrev, Mer information under fastighetsförsäkring

Nr 5 2015

Nr 4 2015 

Nr 3 2015 om nästa tillfälle för frivilligt kapitaltillskott. Se även kapitaltillskott under Vår förening och fastighet.

Nr 2 2015 om inbrott i förråden - Se över låsbrickor och hänglås

Nr 1 2015 med anvisningar för kontroll av värmeventiler i lägenheten

2014

nr 8 2014 

nr 7 2014    Värmesystem 

nr 6 2014

nr 5 2014  Bilaga Underhåll av fönster och dörrar

nr 4 2014  Länk till anmälan av Nyckelbricka ny/borttappad

nr 3 2014  Bilaga Fastighetsförsäkring, bostadsrättstillägg

nr 2 2014 

nr 1 2014 

2013

nr 10 2013 

nr 9 2013

nr 8 2013  samt Nya stadgar

nr 7 2013  

nr 6 2013  Årsstämma och Blankett för fullmakt.

nr 5 2013 

nr 4 2013

nr 3 2013

nr 2 2013

nr 1 2013

 

2012

nr 11 2012

nr 10 2012

nr 9 2012

nr 8 2012

nr 7 2012

nr 6 2012

nr 5 2012

nr 4 2012

nr 3 2012

nr 2 2012

nr 1 2012 

 

2011

nr 10 2011

nr 9 2011

nr 8 2011

nr 7 2011

nr 6 2011

nr 5 2011

nr 4 2011

nr 3 2011

nr 2 2011

nr 1 2011

 

2010

nr 9 2010

nr 8 2010

nr 7 2010

nr 6 2010

nr 5 2010

nr 4 2010

nr 3 2010

nr 2 2010

nr 1 2010

 

Upp