Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Skötsel och underhåll

Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att sköta och underhålla sin lägenhet.

Det vill säga, bostadsrättsinnehavaren ansvarar för ytskikten samt underliggande tätskikt på rummens väggar, golv och tak. Inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten. Glas i fönster och dörrar. Lägenhetens ytter- och innerdörrar.

Se "Fel i lägenheten" under rubriken "Felanmälan" för närmare information om ansvarsfördelning.

Brandvarnare

Testa att brandvarnaren fungerar och byt regelbundet batterier. När man trycker på knappen ca 5 sekunder skall det pipa, annars är batteriet slut. Byt då batteri eller brandvarnare.

Se även rubriken Brandsäkerhet

Byte av blandare i kök o våtutrymmen

OBS! Byte av blandare och övriga VVS-arbeten ska utföras enligt aktuell utgåva av branschreglerna Säker Vatteninstallation och göras av behörig VVS-montör!

Vid demontering/montering av köksblandare etc. skall vattnet alltid stängas av externt på stammen, det räcker inte att bara stänga med kulventilen/ballofixen under köksbänken. Vid tidigare sådana arbeten har vattenledningen brustit i eller under kulventilen vilket resulterat i omfattande vattenskador samt att lägenheten blivit otillgänglig mycket lång tid. Avstängning av stammar får endast utföras av Riksbyggen eller av Riksbyggen anvisad VVS montör. Avstängningen bekostas av boende och beställning görs via Riksbyggens felanmälan. Tänk på att vara ute i god tid, avstängning av vatten utförs inte under helger eller dag före helg. Vattenavstängning måste aviseras i god tid. 

Tvättmaskin

Vid tvättmaskinens avloppsrör vid golvet finns ett vattenlås. Detta lås måste regelbundet kontrolleras så att inte smuts orsakar stopp i röret med översvämning som följd. Om du inte har tvättmaskin, häll regelbundet vatten i avloppsröret så förhindras att vattenlåset torkar ur och att dålig lukt uppstår. 

Vattenlås och golvbrunnar

Golvbrunnar och vattenlås under handfat behöver rensas då och då för att det inte ska bli stopp. Skruva av nederdelen, lyft ur vattenlåset som sedan görs rent och återmonteras. Låset kan ha kärvat fast, i så fall kan en tång behöva användas. Om ett avlopp används sällan kan det hända att vattnet i vattenlåset dunstar bort så att det blir dålig lukt. Fyll på nytt vatten.

Filterrengöring

I varje lägenhet finns flera filter som ska rengöras minst en gång per år. Filtren sitter i de luftinblåsningsdon som finns på golvet under elementen. Rengör filtret då och då. På framsidan av donet (inblåset) sitter två stjärnskruvar som skruvas ur, så att plåtöverdelen kan lyftas bort och filtret blir åtkomligt. Rengör filtret i varmvatten och lite diskmedel och torka rent donet. Montera tillbaka. Klart!

Tänk på att även spiskåpans filter ska rengöras regelbundet. Filtret behöver också bytas då och då.

Värmesystemet 

Se Värmesystem under "Vår förening och fastighet" för kontroll och felsökning. 

Fönster och dörrar

För att fönster och dörrar ska fungera problemfritt behöver tätningslister bytas med jämna mellanrum samt handtag och låshakar smörjas. 

Se instruktion med bilder. 

Tips!

Om du undrar över något kan du alltid ta kontakt med styrelsen.

 

Upp