Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Anslagstavla på hemsidan

Du kan som boende annonsera om du vill exempelvis vill köpa, sälja eller skänka bort något till andra boende i föreningen.  Annat kan vara att annonsera om du behöver hjälp med något eller kanske vill erbjuda hjälp.  

Styrelsen har rätt att säga nej till annonser som inte hör hemma på föreningens hemsida. 

Anslagstavlan återfinns på svarta rubrikraden på sidans övre del liksom anvisningar för hur man gör för att annonsera samt avsluta annonseringen.     

 

Upp