Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Namnändring

Namn på lägenhetsdörren och på tavlan i porten ändras automatiskt av Riksbyggen vid byte av bostadsrättshavare. 

Namnändringar vid andra tillfällen beställs av Riksbyggen via formulär på Riksbyggens hemsida www.riksbyggen.se/Kontakt/Felanmalan/. Telefon 0771-860 860.  

Riksbyggen hanterar också vår förenings medlemsregister över bostadsrättsinnehavare så det är viktigt att säga till om namnbyte som berör även detta.

Upp