Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Värme- och ventilationssystem

Allmän beskrivning

Fastigheten är utrustad med ett så kallat FTX system (Från- och Tilluftsventilation med värmeväXlare) kompletterat med luftfilter. Detta innebär att lägenheter och övriga lokaler har aktivt filtrerad till och frånluft vilket sörjer för god ventilation samt att pollen, smuts och andra små partiklar som normalt finns i stadsluften i stor utsträckning filtreras bort.

Lägenheterna värms av två system, luftburet och vattenburet. Basvärmen kommer från det luftburna systemet via tilluftsdonen som sitter under värmeelementen. Vid kall väderlek går det vattenburna systemet till värmelementen succesivt igång. 

I första hand återvinns energin i frånluften från lägenheterna för att värma upp tilluften, i andra hand tas energin från fjärrvärmesystemet.

Kontroll av värmesystemet i lägenheten

Skruva upp elementen på max och stäng alla fönster. Se till att värmelement och tilluftsdonen inte blockeras av möbler, tunga gardiner, galler etc. Mät temperaturen mitt i rummet. Ställ exempelvis termometern på soffbordet. Temperaturen bör inte vara lägre än 21 grader. 

Kontrollera att tilluftsdonen inte är igensatta samt att filtren är rena. Om man lägger handen på donen skall det kännas ett svagt luftdrag. På grund av avkylningseffekten från luft i rörelse kan luften kännas kall vilket är normalt.

Frånluftsdonen i kök (köksfläkten) och badrum (ventilen) är en del av värmesystemet. Kontrollera att det finns ett svagt undertryck, att donen inte är blockerade och att filtret i köksfläkten är rent. 

Värmeelementen kan ibland kännas kalla även vid kall väderlek, det är först vid utomhustemperaturer runt noll grader man känner en markant värme med handen. Kontrollera då att elementet är jämnvarmt, att det inte är kallt i överkant.

Ett visst vindsus hörs vid till- och frånluftsdonen vilket är normalt.

Kontrollera att tätningslister i fönster och dörrar är hela.

Observera att om temperaturen sänks i ett rum på grund av öppet fönster, avstängt element, möbler etc. som hindrar utflöde av luft och värmestrålning samt felaktiga ombyggnader kommer detta att påverka temperaturen i hela lägenheten.  

Ändringar i lägenheten

Många lägenheter har under åren blivit ombyggda och renoverade. Om detta har gjorts felaktigt kan uppvärmning och ventilation ha försämrats. Samtliga dörrar till rum, kök och badrum skall ha en springa på ca 6 mm mellan dörr och tröskel, alternativt särskild ventil. Samtliga rum skall ha ett tilluftsdon och ett element (undantag badrum & garderober etc). Även köket skall ha ett element. Kök och badrum skall ha frånluftsdon. Se riktlinger för Ändringar i lägenheten

Allmänt om rumstemperaturen

Temperaturen i Stockholmshus37 är inställt för att ge ca 22 grader inomhus, dock får man räkna med att temperaturen kan variera plus minus en grad = 21-23 grader.
Att reglera inomhustemperaturen är inte helt lätt, socialstyrelsen rekommenderar 20-23 grader och ska inte varaktigt understiga 18 grader. Temperaturen i ett flerfamiljshus måste bli en kompromiss, en del vill ha det varmare och en del vill ha det kallare. Om man ställer in temperaturen för högt kommer många att ha fönster på smygdrag för att sänka temperaturen vilket ökar energikostnaderna.

Då det inte finns någon isolering i tak/väggar/golv mellan olika lägenheter så är möjligheten att reglera temperaturen i enskild lägenhet begränsad, lägenheterna påverkar varandra.

Under hösten och våren är det särskilt besvärligt att reglera inomhustemperaturen eftersom utomhustemperaturen varierar så kraftigt. Det kan vara frost, minusgrader och stark vind på morgonen med stark strålande sol som ligger på och värmer genom fönster och väggar under dagen. Detta kan ibland upplevas som att det är kyligt fastän inomhustemperaturen håller sig inom 21-23 grader.

Gemensamma utrymmen 

Värmeelementen i gemensamma utrymmen och trapphus är en del av systemet. Ändra inte deras inställningar. Om dessa element stängs av kommer intilliggande lägenheter att få stå för uppvärmningen med följd att dessa lägenheter blir något kallare.

Felanmälan 

Använd kontaktformuläret för att anmäla fel på värmesystemet. 

Upp