Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Regelverk för avfallssortering och återvinning

sopnedkastet läggs hushållsavfall som matrester samt brännbart material av plast och papper, väl förslutet i soppåse av ”hushållsstorlek” (max 30 liter). Påsen får inte vara så stor/full att den måste pressas in, se till att inget sticker ut som kan orsaka stopp i sopsugsanläggningen. Lägg inga hela vinboxar, pizzakartonger etc. i sopnedkastet, inte heller glas, burkar eller miljöfarligt avfall som batterier & ”glödlampor”.

Tips: om stora förpackningar av brännbart material såsom vinboxar och pizzakartonger rivs i småbitar (max 15 cm) får de slängas i soppåsen. Även småförpackningar av plast/papper bör läggas i soppåsen, särskilt om de innehåller matrester. De vanliga pappersförpackningarna för mjölk/fil/juice etc. (ca 24 cm höga) ”rullas” ihop så de inte fastnar i sopsugen.    

Matfett & olja från matlagning skall slängas i soppåsen, om fettet spolas ner i avloppet kommer det att stelna & fastna i avloppsstammarna. Använd hushållspapper eller matskrapa för att ta bort fett från stekpanna. Frityrolja hälls i mindre petflaska eller liknande. 

Servetter, tandtråd, bomullstussar, bindor etc. skall inte spolas ner i WC-stolen eftersom de täpper igen avloppsstammarna, använd soppåse istället. Även servetter måste läggas i soppåsen eftersom de till skillnad från toapapper inte löses upp utan fastnar och täpper till avloppsstammarna.

Återvinningsrum för förpackningar, tidningar & tidskrifter finns vid Fatburs Kvarngata 14:

  • Kartong, wellpapp, och omslagspapper/brunpapper har separata kärl.  Kartonger skall vara tömda och isärtagna så de är helt platta och får plats inuti kärlen eftersom kärlen annars fylls väldigt snabbt.                                                                                                                    
  • Plastförpackningar av plast och frigolit skall slängas i separata kärl, förpackningen skall vara fri från matrester.

  • Om plastpåse/sopsäck använts för att samla upp förpackningarna skall påsen tömmas ur och plastpåsen läggas i separat kärl avsett för plastavfall. Vinboxar skall tas isär och separeras så plasten läggs i separat kärl, kartongen skall lämnas helt tillplattad. Tips: omslagspapper, julklappspapper etc. tar väldigt mycket plats om det skrynklas ihop, stapla/vik istället så tar det nästan ingen plats alls. Pantbart skall naturligtvis återvinnas via pantmaskin i t.ex mataffären.

  • Tidningar, tidskrifter och reklamtryck slängs i separata kärl, OBS inga brunpapper/omslagspapper/kassar.

  • Förpackningar av metall och aluminium som konservburkar, aluminiumformar, kapsyler och lock slängs i eget separat kärl, övrig metall skall läggas bland grovsopor. Metallen behöver inte rengöras från matrester.

Återvinningsrum för grovsopor & visst annat avfall finns vid/utanför Fatburs Kvarngata 12:

  • I kärl för mindre grovsopor skall ”icke skrymmande” avfall slängas. För att inte fylla kärlen i onödan är det viktigt att detta avfall är separerat och tillplattat så inget material som platsar i de andra kärlen för sorterat avfall hamnar här, t.ex kartonger och förpackningar. Allt material skall rymmas inuti kärlet, det får inte vara så stort/långt att det sticker utanför kärlen.

  • Elektronikavfall, småprodukter som drivs med sladd och batteri skall slängas i eget kärl, stora skrymmande saker skall boende själva transportera till kommunens återvinningscentral.

  • Glasflaskor och glasburkar skall läggas i egna separata kärl, sorterat efter färgat och ofärgat glas.

  • Glödlampor, ljusrör, lågenergi & LED lampor har eget kärl.

  • Småbatterier har egna kärl. Större batterier typ bilbatterier får inte slängas i föreningens återvinningsrum utan boende skall själva transportera dessa till kommunens återvinningscentral.

Övrigt:

Det är absolut inte tillåtet att ställa lösa kassar, kartonger eller annat avfall direkt på golvet. Om kärlen är fulla får man vänta tills kärlen tömts, eller platta till och trycka ner, alt. använda stadens uppsamlingskärl istället. Tömningspersonalen tar inte med sig överfyllda kärl. Tömning sker för nuvarande på torsdagar. 

OBS att byggavfall, vitvaror, möbler, sängar, badkar, lastpallar, stora TV apparater och annat skrymmande avfall absolut inte får slängas i föreningens återvinningsrum utan boende skall själva transportera dessa till kommunens/stadens återvinningscentraler/sopstationer. De företag som säljer vitvaror och möbler åtar sig oftast att ta med de gamla sakerna om detta beställs i samband med köpet.

Vid stora mängder avfall som vid utrymning av lägenhet eller källarförråd skall boende/medlemmar själva transportera detta till kommunens/stadens återvinningscentraler/sopstationer. Det är inte heller tillåtet att använda föreningens återvinningsrum för avfall som kommer från annat håll exempelvis sommarstuga. Det är inte meningen att enstaka medlem/boende skall fylla/blockera återvinningsrummen för alla andra.

Inte heller miljöfarligt avfall som bilbatterier, färg, kemikalier får läggas i föreningens återvinningsrum utan boende skall själva transportera dessa till kommunens/stadens återvinningscentraler/sopstationer.

För att kärlen inte skall fyllas i onödan skall allt avfall så långt möjligt separeras och tas isär, tänk ”IKEA´s” platta paket” som tar väldigt lite plats jämfört med när sakerna är monterade.

Ett exempel på hur det inte skall se ut är en icke isärtagen kartong med packningsmaterial frigolit samt någon pryl i kärlen för blandat avfall. Om istället prylen slängs i blandat avfall, plast och frigolit slängs i sina kärl samt kartongen tas isär och plattas till och läggs i avsett kärl har man gjort en insats för miljön samtidigt som alltsammans tar väldigt lite utrymme och ni därmed sparat pengar åt föreningen och er själva.

Tips:

Om någon annan gjort fel så är det tillåtet att lägga tillrätta.

Om du inte vill ha reklam eller gratistidningar, sätt upp en text på brevlådan: ”INGEN REKLAM” och/eller ”INGA GRATISTIDNINGAR”. Det finns pantbara PET flaskor i systembolagets sortiment, bra för miljön och lättare att bära.

Juli 2021

 

Upp