Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Regelverk för avfallssortering och återvinning

I sopnedkastet skall hushållsavfall som matrester läggas, väl förslutet i soppåse. Påsen får inte vara så full eller stor att den måste pressas in, se till att inget sticker ut som kan orsaka stopp i sopsugsanläggningen. Inga kartonger, vinboxar, pizzakartonger, tidningar, glas, eller miljöfarligt avfall som batterier & ”glödlampor” i sopnedkastet.

Smärre brännbart material av plast och papper får slängas i soppåsen.

Matfett & olja från matlagning skall slängas i soppåsen, använd hushållspapper eller matskrapa för att ta bort fett från stekpannan. Om fettet spolas ner i avloppet kommer det att stelna & fastna i avloppsstammarna.

Servetter, bomullstussar, bindor etc. skall inte spolas ner i WC-stolen eftersom de täpper igen avloppsstammarna, använd soppåsen istället.

Återvinningsrum för tidningar och förpackningar finns vid/utanför Fatburs Kvarngata 14.

Branschen har ett åtagande att ta emot och återvinna denna typ av avfall förutsatt att det är korrekt separerat och sorterat. Vår bostadsrättsförening får däremot betala för att bli av med blandat/osorterat avfall.

 • Kartong, wellpapp, bärkassar, omslagspapper/brunpapper samt andra pappersförpackningar har separata kärl, kartonger skall vara tömda och isärtagna så de är helt platta och får plats inuti kärlen eftersom kärlen annars fylls väldigt snabbt. Plast, frigolit etc skall separeras och slängas i särskilda kärl för plastförpackningar. 

  Andra småförpackningar av papper såsom t.ex mjölkförpackningar, flingpaket och äggförpackningar skall vara rena och tillplattade, om plastpåse/sopsäck använts för att samla upp förpackningarna skall påsen tömmas ur och plasten läggas i separat kärl avsett för plastavfall.                                                                                                                               
  Vinboxar skall tas isär och separeras så plasten läggs i separat kärl, kartongen skall lämnas helt tillplattad.

 • Plastförpackningar och annat förpackningsmaterial av plast och frigolit skall slängas i separata kärl, plasten skall vara ren från matrester.

 • Tidningar, tidskrifter och reklamtryck slängs i separata kärl.

 • Förpackningar av metall och aluminium som konservburkar, aluminiumformar, kapsyler och lock slängs i separat kärl. Pantbart skall naturligtvis återvinnas via pantmaskin i t.ex mataffären.

Återvinningsrum för grovsopor & visst annat avfall finns vid/utanför Fatburs Kvarngata 12.

 • I kärl för blandat avfall skall icke skrymmande avfall slängas. För att inte fylla kärlen i onödan är det viktigt att detta avfall är separerat och tillplattat så inget material som platsar i de andra kärlen för sorterat avfall hamnar här, t.ex kartonger och förpackningar. Allt material skall rymmas inuti kärlet, det får inte vara så stort/långt att det sticker utanför kärlen.

 • Elektronikavfall, småprodukter som drivs med sladd och batteri skall slängas i eget kärl, stora skrymmande saker skall boende själva transportera till kommunens återvinningscentral.

 • Glasflaskor och glasburkar skall läggas i egna separata kärl, sorterat efter färgat och ofärgat glas.

 • Glödlampor, ljusrör, lågenergi & LED lampor har egna kärl.

 • Småbatterier har egna kärl. Större batterier typ bilbatterier får inte slängas i föreningens återvinningsrum utan boende skall själva transportera dessa till kommunens återvinningscentral.

Övrigt:

Det är absolut inte tillåtet att ställa lösa kassar, kartonger eller annat avfall direkt på golvet. Om det är fullt i kärlen skall stadens uppsamlingskärl användas istället, alternativt får man vänta tills kärlen tömts.

OBS att byggavfall, vitvaror, möbler, sängar, badkar, stora TV apparater och annat skrymmande avfall absolut inte får slängas i föreningens återvinningsrum utan boende skall själva transportera dessa till kommunens/stadens återvinningscentraler/sopstationer. De företag som säljer vitvaror och möbler åtar sig oftast att ta med de gamla sakerna om detta beställs i samband med köpet.

Vid stora mängder avfall som vid utrymning av lägenhet eller källarförråd skall boende/medlemmar själva transportera detta till kommunens/stadens återvinningscentraler/sopstationer. Det är inte heller tillåtet att använda föreningens återvinningsrum för avfall som kommer från annat håll exempelvis sommarstuga. Det är inte meningen att enstaka medlem/boende skall fylla/blockera återvinningsrummen för alla andra.

Inte heller miljöfarligt avfall som bilbatterier, färg, kemikalier får läggas i föreningens återvinningsrum utan boende skall själva transportera dessa till kommunens/stadens återvinningscentraler/sopstationer.

För att kärlen inte skall fyllas i onödan skall allt avfall så långt möjligt separeras och tas isär, tänk ”IKEA´s” platta paket” som tar väldigt lite plats jämfört med när sakerna är monterade.

Ett exempel på hur det inte skall se ut är en stor kartong med packningsmaterial av plast och frigolit med en sko i kärlen för blandat avfall. Om istället skon slängs i blandat avfall, plast och frigolit slängs i sina kärl samt kartongen tas isär och plattas till och läggs i avsett kärl har man gjort en insats för miljön samtidigt som alltsammans tar väldigt lite utrymme och ni därmed sparat pengar åt föreningen och er själva.

Tips:

Om du inte vill ha reklam eller gratistidningar, sätt upp en text på brevlådan: ”INGEN REKLAM” och/eller ”INGA GRATISTIDNINGAR”.

Det finns nu det pantbara PET flaskor i systembolagets sortiment, bra för miljön och lättare att bära.

Om ni har fungerande saker, tänk på att de ofta kan återanvändas, ge till myrorna, stadsmissionen eller lägg upp på www.bjussa.se då kommer behövande och hämtar och ni behöver inte ens ta det ner till återvinningsrum.

Jan 2020

Upp