Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Information till köpare och mäklare

Årsredovisning: länk

Stadgar: länk

Lägenheternas avgift är uppdelad i tre komponenter som särredovisas på månadsaviseringen:

 • avgift drift & underhåll
 • avgift ”bränsle”
 • avgift kapital

I avgiften ingår:

 • Ownit Bredband 100M
 • Tele2 (ComHem) basutbud för TV - ca 12 kanaler
 • uppvärmning & varmvatten
 • vatten & avlopp

Avgiften beslutas normalt vid styrelsens budgetmöte på senhösten. Beslutade ändringar meddelas omgående på hemsidan samt via det interna nyhetsbladet Vi Och Vårt Hus, förhandsprognoser lämnas inte.

Hemförsäkring samt tilläggsförsäkring för bostadsrätt måste tecknas individuellt.

Föreningen tillåter inte andrahandsuthyrning förutom i de undantag som anges i bostadsrättslagen.

Enligt föreningens stadgar § 6 skall den/de som förvärvar bostadslägenhet göra sannolikt att han/hon permanent ska bosätta sig i lägenheten för att medlemskap skall beviljas.

 

Vid andelsförvärv, där bostadsrätten efter förvärvet innehas av förälder/föräldrar och barn, beviljar styrelsen även medlemskap åt förvärvare som inte avser att permanent bosätta sig i lägenheten förutsatt att den/de andelsägare som avser permanent bosätta sig i lägenheten har en ägarandel på minst 10%. Minsta ägarandel per individ skall då vara 10%.

Föreningen har genomfört frivilligt kapitaltillskott vilket innebär att två i övrigt likvärdiga lägenheter kan ha olika avgift. Läs mer om kapitaltillskott:Kapitaltillskott - Riksbyggen BRF Stockholmshus nr 37 (stockholmshus37.se)

Det är vanligt att renovering utförs i samband med överlåtelse. Att påbörja arbeten som kräver tillstånd innan föreningen beviljat ansökan är ett allvarligt stadgebrott. Vid badrums & köksrenovering behövs alltid tillstånd.

Kontakta föreningens renoveringsgrupp inför renoveringen, den kan bland annat assistera med:

 • råd & tips för att undvika misstag och skador i samband med renoveringen
 • anvisningar med ansökningsblanketten
 • kontakt till företag som tidigare utfört lägenhetsrenoveringar åt föreningen med bra kvalitet
 • kontakt till rörmokare med åtkomst och tillstånd att stänga vattnet på stammarna

Kontakt tas via föreningens hemsida under ”Anmälan”.

Läs mer om renovering och ändring i egen lägenhet samt ansökningsblankett: Renovering & Reparation - Riksbyggen BRF Stockholmshus nr 37 (stockholmshus37.se)

Ändrad rumsindelning

Fastigheten har FTX värme & ventilationssystem med avloppsledningar, elledningar och ventilationsrör ingjutna i bjälklaget. Det är därför mycket svårt att åstadkomma ändrad rumsindelning som fungerar och inte orsakar olägenhet eller skada för förening och andra medlemmar. Framtida besiktningar och kontroller kan resultera i föreläggande för bostadsrättshavaren att återställa lägenheten till ursprungligt skick.

Dokument med ursprunglig rumsindelning och planritningar finns på föreningens hemsida under fliken ”Fastighet” => ”Riksbyggen på södra station del 2”: Fastigheten - Riksbyggen BRF Stockholmshus nr 37 (stockholmshus37.se)

Föreningens underhållsplan justeras vid den årliga fastighetsbesiktningen. För avsättningar och redan utförda underhållsåtgärder hänvisas till årsredovisningen. Underhållsplanen är inte offentlig.    

 

Upp