Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Lägenhetsförråd

Till flertalet lägenheter finns källarförråd i olika delar av fastigheten.

Tillträde till förrådslokalerna: Se elektroniskt låssystem under Vår förening och fastighet.

Förvara inte stöldbegärlig egendom i förråden med tanke på stöldrisk. 

Det är inte tillåtet att förvara brandfarliga ämnen som exempelvis bensin, tändvätska eller gasol i förrådet. Lämna inget utanför förrådet eftersom förrådsgångar måste hållas fria för utrymning vid brand.

Kontrollera alltid att dörren går ordentligt i lås då du lämnar förrådsområdet.

Använd ett hänglås till förrådet med minst försäkringsklass 2. Vid inbrott bryts oftast de vekaste låsen upp. Sedan är det enkelt att fortsätta och ta sig vidare sidledes in i grannförråden.

Exempel på bra lås:

Låsbygeln fyller ut hålen i dörren vilket även innebär att det är kraftigt. Det finns ingen plats att sticka in brytverktyg som kofot mellan lås och dörr.

 Las1

 

 

 

 

 

 

Exempel på olämpliga lås

Bild 1 och 2: För klena lås och dessutom plats för brytverktyg.
Bild 3: Cykellås där wiren är enkel att klippa med avbitare.

Las2  Las3 Las4

Upp