Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Fel på elektroniskt låssystem och portar

Om en port är svår att stänga och inte går i lås:

Se i första hand efter om det ligger grus på tröskeln eller något annat som förhindrar att dörren stängs. Har du möjlighet så känn med handen på undersidan av dörren, något kan ha fastnat i dörrlisten. 

Hjälper inte det så dra igen dörren och kontakta genast styrelsen. Lämna aldrig en ytterdörr öppen!

OBS! Det är inte tillåtet att smörja låset själv. Ska göras av styrelsen. Felaktiga smörjmedel orsakar att låsen kärvar i solhettan och att låssmed måste tillkallas (extra kostnad för föreningen).

Telefonnummer och adress till styrelsemedlemmar finns på anslagstavlan i portarna. Denna kontaktlista finns även på hemsidans medlemsdel efter inloggning.

Anmälan av ej akuta fel i lås/portar/dörrar:

Använd detta formulär.

Uppge alltid:

  • Hur felet yttrar sig, vari problemet består
  • Var (port nr eller vilken lokal)
  • Uppge ditt namn, lägenhetsnummer, telefonnummer, datum
  • Sätt även en lapp vid problemstället att felanmälan är gjord, med datum och namn.

Information om det elektroniska låssystemet finns under "Vår förening och fastighet". 

Upp