Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Fel i lägenheten

Fel i lägenheten bekostas i allmänhet av bostadsrättshavaren. Information av vilka åtgärder som föreningen ansvarar för hänvisas till föreningens stadgar §26-§35.  Rådfråga styrelsen vid tveksamhet. 

Fel som skall bekostas av bostadsrättshavaren kan felanmälas direkt till Riksbyggen:

Via telefon: 0771-860 860 

Via formulär på Riksbyggens hemsida: https://www.riksbyggen.se/kundtjanst/

Problem med värme eller ventilation

Om felet kan antas bero på värme- eller ventilationssystem i fastigheten ska anmälan ske till styrelsen.
Använd detta formulär 

Huvudsäkring

Ring någon i styrelsen som kan öppna elskåpet på våningsplanet för byte av säkring.
Kontaktlista i trapphuset el under medlemsdelen (efter inloggning) 

Upp