Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Balkonger

Riksbyggen Brf Stockholmshus nr 37 har inget generellt bygglov för inglasning av balkonger, bostadsrättshavaren måste själv söka bygglov från Stockholms Stad – stadsbyggnadsnämnden. Det brukar ta 6 månader, men kontrollera direkt med Stockholms Stad.

Med ett godkänt bygglov kan ansökan till bostadsrättsföreningen göras, använd blankett för ändring i lägenhet http://stockholmshus37.se/site/index.php/renovering-reparation och bifoga bygglovet. Godkännande från styrelsen ska finnas innan bygget får inledas.

Alla kostnader i samband med inglasningen står bostadsrättshavaren för. Underhåll och eventuellt återställande av åverkan/skador samt bortforsling av byggmaterial får bostadsrättshavaren själv ansvara för.

Bostadsrättshavare som har en inglasad balkong ska vara medveten om att man är helt ansvarig för installationen så länge den existerar. Man är också skyldig att hålla inglasningen i gott skick, funktionellt och estetiskt. Ev. kostnader för att tillfälligt nedmontera och återmontera inglasningen om föreningen så begär står bostadsrättsinnehavaren för. Vid bortmontering av inglasning ska eventuella skador på balkong och ytskikt återställas.

Den naturliga vattenavrinningen från balkongen får inte hindras. Istappar kan bildas på utsidan av en inglasad balkong. Bostadsrättshavaren måste hålla efter att istappar som kan bildas avlägsnas.

Bostadsrättshavaren är medveten om att ansvaret för inglasningen övergår till ny ägare vid försäljning av bostadsrätten. Det är säljarens ansvar att informera ny bostadsrättshavare om gällande villkor.

Upp