Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Nyinflyttad

Nyinflyttade medlemmar får ett välkomstpaket innehållande bland annat ett Välkomstbrev.

Kom ihåg att:

  • Anmäla e-postadress/er för att ta del av information från bostadsrättsföreningen: Anmälan e-postadress

    Istället för att dela ut papper mejlas informationen ut. E-postadressen används endast till information som styrelsen skickar ut.

    Samtidigt som e-postadressen läggs upp erhålls lösenord till medlemsdelen för föreningsintern information och anslagstavla på hemsidan. Du/ni  får sedan ett automatgenererat mejl med användare (mejl-adressen) och lösenord som kan bytas till eget efter inloggning.  

    Läs mer: Föreningsintern information

 

 

Upp