Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Fyll i nedanstående för att anmäla vilket namn som ska visas i porttelefonen och vilket telefonnummer (fast eller mobil) som det ska vara kopplat till. Om inget namn ska visas i porttelefonen: Ange det telefonnummer som man ska kunna ringa upp via knappsatsen i porttelefonen samt skriv "visa inget namn" i namnfältet. Ange också nummer på samtliga nyckelbrickor som finns för lägenheten.
Alla fält med * är obligatoriska att fylla i.
Upp