Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Nyhet från Vi och Vårt hus 2021-12

Datum för frivilligt kapitaltillskott 2022

Styrelsen har fastställt tillfälle för det frivilliga kapitaltillskottet till den 31 mars 2022. Det innebär att de som deltar med kapitaltillskott måste betala in sin insats före detta datum. En blankett med information kommer att delas ut i januari 2022 till alla lägenheter som har kapitaldelen kvar.

Problem med lamporna i hallar FK4

Vi har fått flera anmälningar om problem med lamporna på porten 4. En elfirma hade varit här och felsökt el-centralen, men kunde tyvärr inte hitta orsaken. Vi beklagar olägenheten för alla medlemmar på FK4 och ska tycka på elfirman och lösa problemet.

Platta till kartonger och julgranar ej till soprum

Det kommer vanligtvis många paketpapper och kartonger till soprum efter julhelgen. Tänk på att platta till kartonger ordentligt eller slänga dem senare när det är lugnare. Notera vänligen att julgranar inte får slängas till grovsoprummet. De måste lämnas till återvinningscentral.

 God-jul-web

Nyhet från Vi och Vårt Hus 2021-11

Tack för trivseldagen och om cykelrensning

Ett 20-tals medlemmar kom till trivseldagen och vi tackar alla för det fina arbetet.

Under trivseldagen, satts en lapp på alla cyklar. Ta bort lappen om du fortfarande vill ha din cykel. Ägarlösa cyklar kommer att forskas bort under våren 2022.

Hissbyte fortgår

Arbete med hissbyte fortgår enligt planen. Ett informationsmöte genomfördes den 17 november med god uppslutning. Tack för allas engagemang.

Information om månadsavgifter 2022

Tomträttsavgiften för föreningen fortsätter öka under 2022. Enligt tidigare kommunicerat besked tas kostnaden ut mot avgiften för ”drift och underhåll” från juni 2022; höjningen blir ca 4,8% av posten "drift och underhåll". Avgiften för ”bränsle” samt avgiften för ”kapital” blir oförändrade.

Trevlig Advent, men kom ihåg att släcka ljus

Nu tänder vi levande ljus i mörkret. Vi vill påminna om att släcka ljus när ni lämnar ert rum för att minska brandrisk. Samtidigt önskar vi alla medlemmar Trevlig Advent.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

Nyheter från Vi och Vårt Hus 2021-10

Trivseldag den 14 november

Söndagen, den 14 november, är det äntligen föreningens trivseldag igen. Vi samlas i Storgården eller föreningslokalen kl. 11 och fördelar ut arbete. Enklare förtäring kommer att finnas till lunchen. Vi hoppas på ett fint väder och en god anslutning.

Äntligen är det dags att få nya fräscha hissar! 

Vi har tidigare informerat om att våra hissars livslängd går mot sitt slut, vilket bland annat märks med ökade driftstörningar. Nu har vi kommit så långt att vi har en plan för när respektive hiss kommer bytas ut och då vara avstängd. Utbytet tar ca 5 veckor per hiss, och vi har försökt att tighta ihop det med parallella byten för att allt skall vara klart till sommaren. Schema enligt nedan: 

  • Fatburs Kvarngata  2: vecka 18–22 
  • Fatburs Kvarngata  4: vecka 13–17 
  • Fatburs Kvarngata  8: vecka 23–27 
  • Fatburs Kvarngata 10: vecka 23–27 
  • Fatburs Kvarngata 12: vecka 13–17 
  • Fatburs Kvarngata 14: vecka 18–22 

Tänk på att flyttar & renoveringar etc. inte kommer att vara möjliga under dessa veckor. 

 

Våra nya hissar kommer få ett nytt ljusare uttryck och förses med skjutdörrar för bättre tillgänglighet. 

 

Styrelsen har med hjälp av en hisskonsult kommit fram till att trots väl underhållna hissar är det mer ekonomiskt och driftsäkert att byta ut hissarna. Efter upphandling har vi valt Amsler Hiss AB som leverantör. Det blir en totalrenovering med nya pulsstyrda hissmaskinerier och styrenheter, ny hissinredning, nya kontrollpaneler, nya skjutdörrar i hissar och på våningsplan samt nya signalledningar och bärlinor. 

 

Vi har sökt ett bidrag för hissarnas ökade tillgänglighet som täcker viss del av kostnaderna och i dagsläget kommer vi inte behöva höja avgifterna för att täcka kostnaderna som hissbytet innebär.  

 

Ett informationsmöte hållas i fritidslokalen 17 november kl. 19:00 Fatburs Kvarngata 14 -2tr. Välkommen!

Det går även bra att delta digitalt via video möte (man behöver inte ha Teams installerat): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDE4NDk4YjUtYjU5Zi00Njk4LWI0ZjctMzkwYmI2NzlkNWU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232db9302-3ab5-44c0-94fa-90ae105339d7%22%2c%22Oid%22%3a%22ac05660e-65bf-4987-8484-fd62efbdaef1%22%7d

 

Frågan om omvandling av gemensamma lokaler till nya lägenheter

Styrelsen har från Årsstämman fått arbetsuppgift att vidare utreda frågan om omvandling av gemensamma lokaler till nya lägenheter, och att presentera frågan i en eventuell extrastämma i hösten. På grund av styrelsens arbetsbelastning och frågans komplexitet, hinner styrelsen inte färdigställa ett förslag under hösten till medlemmarna och frågan kommer att vidare utredas under vår 2022.

Nyheter från Vi och Vårt Hus 2021-9

Inbrott och cykelstölder

Tyvärr har vi nyligen drabbats av inbrott i våra cykelrum och flera fina cyklar har blivit stulna. Kolla gärna om din cykel är drabbad och polisanmäl eventuella stölder. Kom också ihåg att rapportera till styrelsen om du har tappat bort någon nyckelbricka så att vi kan spärra och ersätta den.

Svara på enkäten om frivilligt kapitaltillskott idag!

För de lägenheter som fortfarande har avgift för kapital har ett informationsblad delats ut i brevlåda vecka 38. Sista svarsdatum är den 1 oktober. Om du är intresserade att delta i kapitaltillskott svara på enkäten och lämna in till Sten Kjellsson (FK 2).

Kontroll av ventilation på FK10-14

Den 28 och 29 september har HåPa Ventilation AB utfört en kontroll av fläktarna i lägenheterna på FK 10–14. Ni var föredömliga i att hjälpta till att få det gjort - tack! En enda lägenhet lämnade inte in sina nycklar och kommer att kontaktas av styrelsen för uppföljande kontroll.

Ventilationsfirman har testat några åtgärder, bland annat att flytta på en rökdetektor, och ventilationen ska nu vara i gång och följs av firman. Anmäl dock direkt OM den skulle lägga av igen.

Däremot har man fortfarande inte lyckats hitta roten till de låga flödena. Där har firman begärt ut en logglista som går bakåt i tiden. Helst vill man hitta felet men i sista hand finns åtgärder som att lägga in extra rör (ledningarna i FK 10–14 är längre än för övriga lägenheter) eller att öka trycket i ventilationen, men då kommer man även behöva kontrollera att från/tilluften hänger med. Felsökning pågår!

Prioriterade projekt under verksamhetsåret

För medlemmars kännedom - Styrelsen kommer att fokusera på tre prioriterade utvecklingsprojekt under verksamhetsåret: Dels att slutföra upphandling av nya hissar och påbörja hissbytet. Dels att planera och genomföra ett frivilligt kapitaltillskott. Och slutligen att utföra en förstudie och sondera möjlighet att förvandla några av våra gemensamma lokaler och tvättstugor till lägenheter.

Trivseldagen är tillbaka!

I och med att Corona-restriktionerna till en stor utsträckning är släppta, vill styrelsen återuppta vår fina tradition med trivseldag. Preliminärt datum för höstens trivseldag är söndagen den 14 november. Boka denna dag i din almanacka!

Kontroll av ventilation på FK 10-14 den 28/9 eller 29/9

Tidsagen den 28/9 och onsdagen 29/9 HåPa Ventilations AB kommer komma in till lägenheterna på Fatburs Kvarngata 10-14 för att kontrollera luftflöden och status på ventilationen. Följ datum enligt lappen ni fick.

De kommer att jobba i flera lägenheter samtidigt, de behöver därför tillgång till er lägenhet under Hela dagen, därför ber firman dem som inte är hemma denna dag att överlämna en extra nyckel till personalen.

Önskemål om tid för besök i enskild lägenhet går inte att beräkna då de ej vet exakt tidsåtgång / lägenhet.

Mellan 7.45- 8.00 är HåPas personal i Port 12 för att ta emot nycklar för dom som vill.

OBS!

Nyckeln skall var upp märkt med efternamn och lägenhetsnummer. Ej i kuvert.

HåPa kommer att återlämna er nyckel i postlåda efter avslutat arbete.

 

Obs! Det är av yttersta vikt att HåPa kommer in i alla lägenheter för att kunna slutföra kontrollen.

Styrelsen och Håkan Granander, HåPa Ventilation AB

Läget för ventilationen på FK 10 -14

Vi har just nu fått flera anmälningar och frågor om fel på ventilationen på Fatburs Kvarngata 10–14, och vad styrelsen gör. Styrelsen förstår och dela allas frustration och har försökt hela tiden jaga ventilationsfirman som vi anlitar för information och möjlig åtgärd.

Här följer den information vi har hittills:

Förenklat kan man säga att det handlar om två typer av fel: ett långvarigt som pågått (och felsökts) under ungefär ett år; och de återkommande felen när ventilationen lägger av, som uppstått oftare sedan i somras och troligen är en följd av det första underliggande felet.

Våra hus har ventilationssystem som är känsliga för störningar, men trots upprepade inspektioner har ventilationsfirman ännu inte kunnat hitta svaret på vad det är för fel med systemen i 14, 12 och en del lägenheter i 10. Nästa steg i felsökningen är det som påbörjades innan sommaren, men som behöver tas om då många inte var hemma - nämligen en kontroll lägenhet för lägenhet på de påverkade adresserna, inklusive lägenheter som undersökts innan sommaren. Om detta inte ger något är nästa steg troligen att undersöka de långa rörledningarna i huset, eller andra åtgärder.

Vad kan du göra själv?

  • Fortsätt att felanmäla på förenings hemsida eller till Riksbyggen när ventilationen lägger av. Vi vet att det kan kännas trist när man inte får svar snabbt, men det är det absolut snabbaste sättet att få hjälp från någon som kan åtgärda felet. Vi i styrelsen kan också lättare följa på ett samlat sätt hur vanligt ett problem är.  

  • Underlätta för ventilationsfirman, som kommer att gå igenom samtliga lägenheter FK 10–14 för felsökning den 28 och 29 september. Först när detta är gjort kan de gå vidare till nästa steg i felsökningen, om inget fel hittas i lägenheterna. För ni som bor på FK 10 -14, om ni inte kan vara hemma vid inspektionen, var god lämna nyckel (med tydling marking av lägenhetsnummer) till personal från firman för att spara den tid och pengar som går åt för återbesök från firman.

Tack för allas förståelse och tålamod,

Styrelsen

2021–09

Några nyheter från Vi och Vårt Hus

Välkomna våra nya grannar

Vi har haft flera nya medlemmar sedan i somras. Vi hälsar dem varmt välkomna till föreningen.

Information om hissbyte

Våra hissar har förtjänat ut sin livslängd och måste bytas ut. Upphandling av nya hissar pågår. Bytet är preliminärt planerat till första halvåret 2022. För enskilt trapphus kommer hissen att vara otillgänglig ca 5 veckor, men manuella så kallade ”ambulanskörningar” brukar kunna utföras dagtid efter en vecka.

Under hissbytet vill vi ha så lite övrig trafik som möjligt varför godkännande till lägenhetsrenoveringar kommer att rejält begränsas och onödiga flyttar undanbes. Under hösten kommer mer exakta tider annonseras, efter att en enskild hiss besiktigats och godkänts kommer restriktionerna släppas. Ett informationsmöte planeras när datumen är kända.

Mer information om frivilligt kapitaltillskott

För de lägenheter som fortfarande har avgift för kapital kommer ett informationsblad att delas ut i brevlådan under kommande veckor. Bladet innehåller även en enkät som är till för att hitta lämplig tidpunkt för kapitaltillskott och säkerställa att inkommit belopp kan amorteras. Det är viktigt att alla som är intresserade att delta i kapitaltillskott svarar på enkäten.

På vår hemsida finns viss information om kapitaltillskott: https://stockholmshus37.se/site/index.php/kapitaltillskott. Ifall att ett nytt tillfälle för frivilligt kapitaltillskott blir av, kommer ett informationsmöte att erbjudas till medlemmar. Mer information kommer.

Extraknäck på hemmaplan?

Vi sker dig

Vår förening hade tidigare vicevärdar som hjälpte till med viss enklare fastighetsskötsel, som ett sätt för oss i föreningen att både sänka våra kostnader och öka trivseln. Därför vill vi i styrelsen nu först erbjuda medlemmarna möjligheten att anmäla intresse för ett vicevärds-uppdrag på initialt 1 år som eventuellt kan förlängas. En första preliminär tidsperiod är 15 september 2021 -- 14 september 2022.

Ersättning:
Månadsarvodet för uppdraget är 3000 kr /månad och beskattningsbart.

Uppdraget omfattar:

Tre till fyra gånger per vecka

1) Gå runt fastigheterna och kontrollera om det finns klotter. Ta bort klotter när det går; utrustning för detta finns i fastighetsförrådet. Om det inte går, anmäl till av styrelsen anlitad saneringsfirma.

2) Kontrollera och hålla ordning i de två återvinningsrummen. Platta och trycka ner plast och kartonger ifall kärlen är för fulla innan upphämtningarna. Anmäla större avvikelser till styrelsen.   

Veckovis

3) Kolla att bastun fungerar och är ren. Åtgärda bristerna eller anmäla felet för åtgärd till styrelsen.

4) Kolla att fritidslokalen är ren och i ordning.

På månadsbasis

5) Tvättstugorna: Borttagning av ludd vid kondensor och återställa utlösta värmesäkringar när det behövs, kontrollera renligheten, och vid behov anmäla fel till ansvarigt företag.

6)  Trapphusens olika våningsplan; förrådsgångar och cykelrum: Byta trasiga lampor och lappa föremål som finns på fel ställen (förekommer sällan). Om lappning inte räcker, anmäla detta till styrelsen.

Om du är intresserad, anmäl det via mejl till oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 10 september 2021. Du som är intresserad och tilldelas uppdraget får en rundvisning och genomgång, där vi går igenom förutsättningarna mer i detalj tillsammans.

Välkommen med intresseanmälan!

Styrelsen

Årsstämma 2021

Föreningens ordinarie årsstämma ägde rum den 31 maj. Det var ca 40 medlemmar som deltog stämman, antingen digitalt eller på Storgården. Styrelsen vill tacka alla för visade engagemang.

Mer information om 2021 årsstämman

Den digitala stämman

Förenings ordinarie stämma går av stapeln kl. 19, den 31 maj. Registrering börjar kl. 18:30. Alla medlemmar som har möjlighet uppmuntras att delta årsstämman digitalt.

Om man deltar via mobiler, behöver man ladda ner appen Riksbyggens Stämma (för registrering av närvaro, att följa dagordning, och rösta), och Microsoft Teams som konferenssystem. Ladda gärna ner dem i god tid. Länken till Microsoft Teams Möte kommer att finnas inne i appen Riksbyggen Stämma.

Man kan även använda Riksbyggens webb-app och Microsoft Teams via dator för att delta.

Mobilt BankID är ett krav för att logga in till Riksbyggens Stämma.

Användarguide och Help Desk

På Mitt Riksbyggen efter inloggning, finns det en bra användarguide för den digitala stämman. Logg gärna in och läs  https://mitt.riksbyggen.se/boende/foreningen/riksbyggen-stamma/anvandarguide/

Om man trots det behöver hjälp med den digitala stämman, kommer en Help Desk att finnas tillgänglig från kl. 16, den 31 maj, i föreningslokalen. Kom bara förbi och fråga.

Stämman på Storgården

För er som inte kan delta digitalt finns det möjlighet att delta på Storgården (Fatburs kvarngata 8, 10 ,12, 14). Registrering börjar kl. 18:30. Närvarande på Storgården bör man inte delta stämman digitalt. Tänk på att följa Folkhälsomyndighets rekommendationer.

 

Hälsningar,
Styrelsen

Kallelse till årsstämma 2021

Medlemmar i Riksbyggen Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 37 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

måndagen den 31 maj 2021 klockan 19:00
Registrering från 18:30

OBS! På grund av rådande situation gällande Coronasmittan kommer vi att arrangera en digital föreningsstämma.

För att deltaga i den digitala stämman kommer du att behöva ansluta via din telefon eller dator. Det finns en generell instruktion (efter inloggning till Mitt Riksbyggen) här: https://mitt.riksbyggen.se/boende/foreningen/riksbyggen-stamma/anvandarguide/

Där finns det länkar till mobilapparna eller till webb-appen. Vi kommer på vår stämma använda ”Microsoft Teams” som konferenssystem och ”Riksbyggen stämma” för röstningen. Bägge APP är gratis för användare. För att kunna rösta digitalt måste man ha Mobilt BankId.

Då stämman startar kommer du att via din mobila app eller webb-appen kunna registrera din närvaro och koppla upp dig till Teams-mötet. Använder du telefonen är det bra att i förväg installera även Teams i din telefon.

Det kommer att finns mer information på vår hemsida.

För er som inte kan delta digitalt kommer vi erbjuda möjlighet att delta på Storgården. Vi kommer att möblera glest och tillåta medlemmar att handha obegränsat antal fullmakter.

Plats: Digitalt alternativt Storgården, Fatburskvarngata 8, 10, 12 och 14

Välkomna!

Styrelsen

 Dokumenten till årsstämma finns på vår hemsida (efter inloggning till Medlemsdel):

https://stockholmshus37.se/site/index.php/internt

Kallelsen, Årsredovisning för 2020, Valberedningens förslag, Styrelsens förslag och medlemmars motioner, och Medlems fullmakt.

Årsstämman 2021

Årsstämman kommer att hållas den 31/5. Vi kommer att ha stämman digitalt men även erbjuda medlemmar som inte har möjlighet till det att medverka på plats (Stora Gården). Mer information kommer i samband med kallelsen. Som tidigare meddelat kommer vi att i år distribuera bokslutet digitalt.

Motioner till årsstämman 2021

Enligt våra stadgar skall motioner till Årsstämman lämnas till Styrelsen senast den 31/1 2021.

Vi vill påminna de medlemmar som har några punkter att komma in med dessa via mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller lämna till brevlådan av styrelsens sekreterare (J. Liljendahl, Port 8, Lgh. 074) .

Tänk på att motivera eventuella motioner och att det alltid är trevligt om ni har möjlighet att själva framföra dem på stämman.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Angående den kommande avgiftshöjningen

Den kommande avgiftsökningen beror helt på att Stockholms Stad höjer tomträttsavgälden rejält (över 90%). Höjningen av tomträttsavgälden sker successivt över en 5 årsperiod med start nu i sommar, första ökningen är på 40% vilket för vår del innebär 875 000 kronor i höjning. På Stockholms Stads hemsida kan man läsa mer om detta:

https://foretagsservice.stockholm/etablera/kopa-eller-hyra-mark/tomtratter-for-flerbostadshus-och-kommersiella-fastigheter/

Tomträttsavgälden till Stockholms Stad är en stor del av våra kostnader och påverkar därför avgiften i hög grad. Till följd av det, i sammanträdet den 9 december 2020, beslutade styrelsen att höja avgifter från april 2021. Delen vi höjer är Avgiften för drift & underhåll (= ”Avgift bostad” i fakturan) som höjs med ca 7,85 kr/kvm/månad från april 2021. Denna avgiftshöjning motsvarar årets ökning av tomträttsavgälden. Avgiften för kapital samt avgiften för ”Värme bränsle” behålls oförändrad.

Styrelsen arbetar kontinuerligt med att hålla våra kostnader nere samtidigt måste vi få in medel för den löpande driften för att inte leva på lånade pengar.

Styrelsen

Föreningslokalen stänger för reparation

Avloppsröret som passerar undertaket i föreningslokalens kök är bitvis anfrätt av rost och det läcker. Det kommer att krävas en ordentlig sanering av väggar och golv också. Föreningslokalen stänger därför för reparation framåt från och med den 24 november tillsvidare. 

Hälsningar,

Styrelsen

Trivseldag inställd!

Den planderade trivsdagen ställs in pga. Folkhälsmyndighetens skärpta rekommendation. 

Hälsningar,

Styrelsen

Inventering av nyckelbrickor

Styrelsen håller på att genomföra en inventering av nyckelbrickor. Var god svara på utskickad e-post eller lämna in blanketten som delades ut, senast den 31 augusti.

Tack för ett gott samarbete!

Styrelsen BRF Stockholmshus nr 37

Årets stämma

Stämman gick av stapeln tisdagen den 26/5. På grund av rådande omständigheter valde vi att hålla stämman utomhus, vi hade beställt vackert väder och vi hade många engagerade medlemmar som kom. För er som inte hade möjlighet att delta och er andra finns protokollet tillgängligt under Årsstämma efter inloggning.

Styrelsen önskar alla medlemmar en trygg och skön sommar!

Information om TV4-kanalerna och C More

Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare.

Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en överenskommelse med Telia så snart som möjligt.

Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som vi fastighetsägare i nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och Telia.

För dig som köpt individuella digital-tv-abonnemang kommer ni få mejl och sms angående ersättningskanaler eller annan kompensation.

Följ de senaste uppdateringarna om förhandlingen på www.comhem.se/aktuellt

 

Renovering av badrum / våtrum

Många medlemmar planerar renovering badrum. Ove Gavelin har en lista på medlemmar som anmält intresse för renovering, ni som är intresserade kan lämna följande uppgifter till honom, ni får då tillgång till listan med övriga intresserade. Listan är till för att medlemmarna skall kunna samordna och stötta varandra vid upphandling och utförande. De som skickar sina uppgifter till Ove godkänner därmed att de finns med på listan. Det är viktigt att ni lämnar er mailadress så Ove kan skicka information/kontaktlista till er.

Informationen skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.: Ange namn, internt lägenhetsnummer(001-128), tänkt tidpunkt för renovering, mailadress, telefonnummer.

Underkategorier

Upp