Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Kallelse till årsstämman 2023

Medlemmar i Riksbyggen Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 37 kallas härmed till
ordinarie föreningsstämma

Onsdagen den 7 juni 2023 klockan 18:30
Registrering med smörgås och bordsvatten/lättöl serveras från 18:00

Plats: Café Gränden, Fatburs Kvarngata 4

 

Välkomna!

Styrelsen

Motioner senast den 31 januari

Vi vill påminna alla medlemmar att enligt vår stadgar, medlem som önskar få visst ärende (motion) behandlas vid ordinarie föreningsstämma 2023 ska skriftligen anmäls till styrelsen, senast den 31 januari 2023. Motioner kan skickas till

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

eller lämnas skriftligt till någon styrelseledamot i föreningen.

Maskinsopning av garage

Till hyresgäster i Södrastationsgaragens samfällighetsförenings garage A, B, C, D, E, F, G och H1/H2:

Nedanstående datum kommer maskinsopning ske i garaget längs körbanorna, kl.08.00 – 17.00. Ditt fordon kan stå kvar på p-platsen, då ingen maskinsopning sker av p-platserna. För att uppnå bästa möjliga resultat ber vi er sopa fram grus/skräp i körbanan från er p-plats, tack! För att underlätta för dig som hyr p-plats finns borste med långt skaft att låna, den står vid märkt plats i garaget. Liselotte Lööf Entreprenad AB ansvarar ej för att fordon eventuellt blir dammiga efter avslutat arbete.

A-Garaget

24/1

B-Garaget

25/1

C-Garaget

25/1

D-Garaget

26/1

E-Garaget

25/1

F-Garaget

26/1

G-Garaget

26/1

H1-Garaget

27/1

H2-Garaget

27/1

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen Södrastationsgaragens samfällighetsförening

Nyhet från senaste Vi och Vårt hus

Samrådsmöte 22 april

Medlemmar är varmt välkomna till ett samrådsmöte, kl. 18.30, måndagen den 22 april, i föreningslokalen (Fatburs Kvarngata 14, våning -2) om handukstorkar/legionella, IPTV, och mal.

  • Ska handdukstorkarna tas bort? Ska de tvingas att alltid vara på?


De handdukstorkar som installerades 1991, är kopplade till fastighetens varmvattencirkulation. De har nu passerat sin livslängd på 30 år, där slitage och stopp kan ge ökad, men fortsatt liten, risk för legionella i fastigheten. Då torkarna tillhör lägenheternas ansvarsområde, men påverkar hela fastigheten, så önskar vi ta del av medlemmarnas synpunkter inför ett förslag till stämmobeslut. Vi informerar om olika alternativ, konsekvenser och kostnader samt svarar på frågor.

  • Ska vi gå över till TV via internet?

Föreningen har fått ett paketerbjudande om bredband + IPTV från vår bredbandsleverantör OwnIT som innebär att alla får snabbare internet, 20 kanaler (basutbud) och OwnIT play med en router. Samtidigt som föreningen ändå skulle sänka sina kostnader jämfört med föreningen kostnader för bredband och TV idag. Cirka hälften av föreningsmedlemmar har linjär TV kvar idag. Är det ett aktivt val med tv-kabel i stället för TV via internetuttaget, eller bara en gammal vana? Vi berättar om alternativen för de som är nyfikna och vill gärna höra mer om era behov av linjär-TV

  • Malen – vad gäller för mig?


22 april är deadline för att se över ditt förråd. Vi kommer att informera kort om det senaste i frågan om mal i förråden (se separat mejl).

 

Häng inte blomlådor på utsida av balkong

Häromveckan blåste en blomlåda ner till mellangården. Tack och lov att inga förskolebarn befann sig på gården då! Vi vill påminna att det inte är tillåtet att ställa blomlådor eller krukor på utsidan av balkongen eller på fönsterbräden.

Vårens trivseldag den 19 maj
Föreningens traditionsenliga trivseldag äger rum den 19 maj. Boka denna dag i din kalender och låt oss hoppas på ett fint väder och en stor uppslutning!

 

Årsstämman den 3 juni

Boka denna dag på din kalender!

 

Kallelse till årsstämma 2022

Medlemmar i Riksbyggen Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 37 kallas härmed till
ordinarie föreningsstämma

Måndagen den 13 juni 2022 klockan 19:00
Registrering med smörgås och bordsvatten/lättöl serveras från 18:00

Plats: Café Gränden, Fatburs Kvarngata 4

 

Välkomna!

Styrelsen

Information om Skyddsrum i vår fastighet

I Fatburs Kvarngata 2 och 4, våning -1 och -2, finns skyddsrum för max 600 personer. Skyddsrummen inspekterades av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) två år sen och fick godkände.Om skyddsrummet behöver användas i krig eller om regeringen har meddelat höjd beredskap, ska skyddsrummet kunna ställas i ordning inom två dygn. Det är i första hand fastighetsägaren (vår bostadsrättförening) eller nyttjanderättshavare som ska göra det möjligt att komma in i skyddsrummet. Enligt MSB, är det nu inte aktuellt att iordningsställa eller på annat sätt rensa ut skyddsrum. För mer information om skyddsrum, kan man läsa på https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/

Förutom skyddsrum i vår fastighet, finns det också skyddsrum på Fatburs Kvarngata 16–18, 26–28, Rosenlundsgatan och runtikring. Föreningen har tyvärr ingen möjlighet att visa utomstående våra skyddsrum.

Kontroll av ventilation på FK 10-14 den 28/9 eller 29/9

Tidsagen den 28/9 och onsdagen 29/9 HåPa Ventilations AB kommer komma in till lägenheterna på Fatburs Kvarngata 10-14 för att kontrollera luftflöden och status på ventilationen. Följ datum enligt lappen ni fick.

De kommer att jobba i flera lägenheter samtidigt, de behöver därför tillgång till er lägenhet under Hela dagen, därför ber firman dem som inte är hemma denna dag att överlämna en extra nyckel till personalen.

Önskemål om tid för besök i enskild lägenhet går inte att beräkna då de ej vet exakt tidsåtgång / lägenhet.

Mellan 7.45- 8.00 är HåPas personal i Port 12 för att ta emot nycklar för dom som vill.

OBS!

Nyckeln skall var upp märkt med efternamn och lägenhetsnummer. Ej i kuvert.

HåPa kommer att återlämna er nyckel i postlåda efter avslutat arbete.

 

Obs! Det är av yttersta vikt att HåPa kommer in i alla lägenheter för att kunna slutföra kontrollen.

Styrelsen och Håkan Granander, HåPa Ventilation AB

Läget för ventilationen på FK 10 -14

Vi har just nu fått flera anmälningar och frågor om fel på ventilationen på Fatburs Kvarngata 10–14, och vad styrelsen gör. Styrelsen förstår och dela allas frustration och har försökt hela tiden jaga ventilationsfirman som vi anlitar för information och möjlig åtgärd.

Här följer den information vi har hittills:

Förenklat kan man säga att det handlar om två typer av fel: ett långvarigt som pågått (och felsökts) under ungefär ett år; och de återkommande felen när ventilationen lägger av, som uppstått oftare sedan i somras och troligen är en följd av det första underliggande felet.

Våra hus har ventilationssystem som är känsliga för störningar, men trots upprepade inspektioner har ventilationsfirman ännu inte kunnat hitta svaret på vad det är för fel med systemen i 14, 12 och en del lägenheter i 10. Nästa steg i felsökningen är det som påbörjades innan sommaren, men som behöver tas om då många inte var hemma - nämligen en kontroll lägenhet för lägenhet på de påverkade adresserna, inklusive lägenheter som undersökts innan sommaren. Om detta inte ger något är nästa steg troligen att undersöka de långa rörledningarna i huset, eller andra åtgärder.

Vad kan du göra själv?

  • Fortsätt att felanmäla på förenings hemsida eller till Riksbyggen när ventilationen lägger av. Vi vet att det kan kännas trist när man inte får svar snabbt, men det är det absolut snabbaste sättet att få hjälp från någon som kan åtgärda felet. Vi i styrelsen kan också lättare följa på ett samlat sätt hur vanligt ett problem är.  

  • Underlätta för ventilationsfirman, som kommer att gå igenom samtliga lägenheter FK 10–14 för felsökning den 28 och 29 september. Först när detta är gjort kan de gå vidare till nästa steg i felsökningen, om inget fel hittas i lägenheterna. För ni som bor på FK 10 -14, om ni inte kan vara hemma vid inspektionen, var god lämna nyckel (med tydling marking av lägenhetsnummer) till personal från firman för att spara den tid och pengar som går åt för återbesök från firman.

Tack för allas förståelse och tålamod,

Styrelsen

2021–09

Extraknäck på hemmaplan?

Vi sker dig

Vår förening hade tidigare vicevärdar som hjälpte till med viss enklare fastighetsskötsel, som ett sätt för oss i föreningen att både sänka våra kostnader och öka trivseln. Därför vill vi i styrelsen nu först erbjuda medlemmarna möjligheten att anmäla intresse för ett vicevärds-uppdrag på initialt 1 år som eventuellt kan förlängas. En första preliminär tidsperiod är 15 september 2021 -- 14 september 2022.

Ersättning:
Månadsarvodet för uppdraget är 3000 kr /månad och beskattningsbart.

Uppdraget omfattar:

Tre till fyra gånger per vecka

1) Gå runt fastigheterna och kontrollera om det finns klotter. Ta bort klotter när det går; utrustning för detta finns i fastighetsförrådet. Om det inte går, anmäl till av styrelsen anlitad saneringsfirma.

2) Kontrollera och hålla ordning i de två återvinningsrummen. Platta och trycka ner plast och kartonger ifall kärlen är för fulla innan upphämtningarna. Anmäla större avvikelser till styrelsen.   

Veckovis

3) Kolla att bastun fungerar och är ren. Åtgärda bristerna eller anmäla felet för åtgärd till styrelsen.

4) Kolla att fritidslokalen är ren och i ordning.

På månadsbasis

5) Tvättstugorna: Borttagning av ludd vid kondensor och återställa utlösta värmesäkringar när det behövs, kontrollera renligheten, och vid behov anmäla fel till ansvarigt företag.

6)  Trapphusens olika våningsplan; förrådsgångar och cykelrum: Byta trasiga lampor och lappa föremål som finns på fel ställen (förekommer sällan). Om lappning inte räcker, anmäla detta till styrelsen.

Om du är intresserad, anmäl det via mejl till oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 10 september 2021. Du som är intresserad och tilldelas uppdraget får en rundvisning och genomgång, där vi går igenom förutsättningarna mer i detalj tillsammans.

Välkommen med intresseanmälan!

Styrelsen

Årsstämma 2021

Föreningens ordinarie årsstämma ägde rum den 31 maj. Det var ca 40 medlemmar som deltog stämman, antingen digitalt eller på Storgården. Styrelsen vill tacka alla för visade engagemang.

Mer information om 2021 årsstämman

Den digitala stämman

Förenings ordinarie stämma går av stapeln kl. 19, den 31 maj. Registrering börjar kl. 18:30. Alla medlemmar som har möjlighet uppmuntras att delta årsstämman digitalt.

Om man deltar via mobiler, behöver man ladda ner appen Riksbyggens Stämma (för registrering av närvaro, att följa dagordning, och rösta), och Microsoft Teams som konferenssystem. Ladda gärna ner dem i god tid. Länken till Microsoft Teams Möte kommer att finnas inne i appen Riksbyggen Stämma.

Man kan även använda Riksbyggens webb-app och Microsoft Teams via dator för att delta.

Mobilt BankID är ett krav för att logga in till Riksbyggens Stämma.

Användarguide och Help Desk

På Mitt Riksbyggen efter inloggning, finns det en bra användarguide för den digitala stämman. Logg gärna in och läs  https://mitt.riksbyggen.se/boende/foreningen/riksbyggen-stamma/anvandarguide/

Om man trots det behöver hjälp med den digitala stämman, kommer en Help Desk att finnas tillgänglig från kl. 16, den 31 maj, i föreningslokalen. Kom bara förbi och fråga.

Stämman på Storgården

För er som inte kan delta digitalt finns det möjlighet att delta på Storgården (Fatburs kvarngata 8, 10 ,12, 14). Registrering börjar kl. 18:30. Närvarande på Storgården bör man inte delta stämman digitalt. Tänk på att följa Folkhälsomyndighets rekommendationer.

 

Hälsningar,
Styrelsen

Kallelse till årsstämma 2021

Medlemmar i Riksbyggen Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 37 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

måndagen den 31 maj 2021 klockan 19:00
Registrering från 18:30

OBS! På grund av rådande situation gällande Coronasmittan kommer vi att arrangera en digital föreningsstämma.

För att deltaga i den digitala stämman kommer du att behöva ansluta via din telefon eller dator. Det finns en generell instruktion (efter inloggning till Mitt Riksbyggen) här: https://mitt.riksbyggen.se/boende/foreningen/riksbyggen-stamma/anvandarguide/

Där finns det länkar till mobilapparna eller till webb-appen. Vi kommer på vår stämma använda ”Microsoft Teams” som konferenssystem och ”Riksbyggen stämma” för röstningen. Bägge APP är gratis för användare. För att kunna rösta digitalt måste man ha Mobilt BankId.

Då stämman startar kommer du att via din mobila app eller webb-appen kunna registrera din närvaro och koppla upp dig till Teams-mötet. Använder du telefonen är det bra att i förväg installera även Teams i din telefon.

Det kommer att finns mer information på vår hemsida.

För er som inte kan delta digitalt kommer vi erbjuda möjlighet att delta på Storgården. Vi kommer att möblera glest och tillåta medlemmar att handha obegränsat antal fullmakter.

Plats: Digitalt alternativt Storgården, Fatburskvarngata 8, 10, 12 och 14

Välkomna!

Styrelsen

 Dokumenten till årsstämma finns på vår hemsida (efter inloggning till Medlemsdel):

https://stockholmshus37.se/site/index.php/internt

Kallelsen, Årsredovisning för 2020, Valberedningens förslag, Styrelsens förslag och medlemmars motioner, och Medlems fullmakt.

Årsstämman 2021

Årsstämman kommer att hållas den 31/5. Vi kommer att ha stämman digitalt men även erbjuda medlemmar som inte har möjlighet till det att medverka på plats (Stora Gården). Mer information kommer i samband med kallelsen. Som tidigare meddelat kommer vi att i år distribuera bokslutet digitalt.

Motioner till årsstämman 2021

Enligt våra stadgar skall motioner till Årsstämman lämnas till Styrelsen senast den 31/1 2021.

Vi vill påminna de medlemmar som har några punkter att komma in med dessa via mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller lämna till brevlådan av styrelsens sekreterare (J. Liljendahl, Port 8, Lgh. 074) .

Tänk på att motivera eventuella motioner och att det alltid är trevligt om ni har möjlighet att själva framföra dem på stämman.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Angående den kommande avgiftshöjningen

Den kommande avgiftsökningen beror helt på att Stockholms Stad höjer tomträttsavgälden rejält (över 90%). Höjningen av tomträttsavgälden sker successivt över en 5 årsperiod med start nu i sommar, första ökningen är på 40% vilket för vår del innebär 875 000 kronor i höjning. På Stockholms Stads hemsida kan man läsa mer om detta:

https://foretagsservice.stockholm/etablera/kopa-eller-hyra-mark/tomtratter-for-flerbostadshus-och-kommersiella-fastigheter/

Tomträttsavgälden till Stockholms Stad är en stor del av våra kostnader och påverkar därför avgiften i hög grad. Till följd av det, i sammanträdet den 9 december 2020, beslutade styrelsen att höja avgifter från april 2021. Delen vi höjer är Avgiften för drift & underhåll (= ”Avgift bostad” i fakturan) som höjs med ca 7,85 kr/kvm/månad från april 2021. Denna avgiftshöjning motsvarar årets ökning av tomträttsavgälden. Avgiften för kapital samt avgiften för ”Värme bränsle” behålls oförändrad.

Styrelsen arbetar kontinuerligt med att hålla våra kostnader nere samtidigt måste vi få in medel för den löpande driften för att inte leva på lånade pengar.

Styrelsen

Föreningslokalen stänger för reparation

Avloppsröret som passerar undertaket i föreningslokalens kök är bitvis anfrätt av rost och det läcker. Det kommer att krävas en ordentlig sanering av väggar och golv också. Föreningslokalen stänger därför för reparation framåt från och med den 24 november tillsvidare. 

Hälsningar,

Styrelsen

Trivseldag inställd!

Den planderade trivsdagen ställs in pga. Folkhälsmyndighetens skärpta rekommendation. 

Hälsningar,

Styrelsen

Inventering av nyckelbrickor

Styrelsen håller på att genomföra en inventering av nyckelbrickor. Var god svara på utskickad e-post eller lämna in blanketten som delades ut, senast den 31 augusti.

Tack för ett gott samarbete!

Styrelsen BRF Stockholmshus nr 37

Årets stämma

Stämman gick av stapeln tisdagen den 26/5. På grund av rådande omständigheter valde vi att hålla stämman utomhus, vi hade beställt vackert väder och vi hade många engagerade medlemmar som kom. För er som inte hade möjlighet att delta och er andra finns protokollet tillgängligt under Årsstämma efter inloggning.

Styrelsen önskar alla medlemmar en trygg och skön sommar!

Information om TV4-kanalerna och C More

Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare.

Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en överenskommelse med Telia så snart som möjligt.

Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som vi fastighetsägare i nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och Telia.

För dig som köpt individuella digital-tv-abonnemang kommer ni få mejl och sms angående ersättningskanaler eller annan kompensation.

Följ de senaste uppdateringarna om förhandlingen på www.comhem.se/aktuellt

 

Underkategorier

Upp