Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Några nyheter från Vi och Vårt Hus

Välkomna våra nya grannar

Vi har haft flera nya medlemmar sedan i somras. Vi hälsar dem varmt välkomna till föreningen.

Information om hissbyte

Våra hissar har förtjänat ut sin livslängd och måste bytas ut. Upphandling av nya hissar pågår. Bytet är preliminärt planerat till första halvåret 2022. För enskilt trapphus kommer hissen att vara otillgänglig ca 5 veckor, men manuella så kallade ”ambulanskörningar” brukar kunna utföras dagtid efter en vecka.

Under hissbytet vill vi ha så lite övrig trafik som möjligt varför godkännande till lägenhetsrenoveringar kommer att rejält begränsas och onödiga flyttar undanbes. Under hösten kommer mer exakta tider annonseras, efter att en enskild hiss besiktigats och godkänts kommer restriktionerna släppas. Ett informationsmöte planeras när datumen är kända.

Mer information om frivilligt kapitaltillskott

För de lägenheter som fortfarande har avgift för kapital kommer ett informationsblad att delas ut i brevlådan under kommande veckor. Bladet innehåller även en enkät som är till för att hitta lämplig tidpunkt för kapitaltillskott och säkerställa att inkommit belopp kan amorteras. Det är viktigt att alla som är intresserade att delta i kapitaltillskott svarar på enkäten.

På vår hemsida finns viss information om kapitaltillskott: https://stockholmshus37.se/site/index.php/kapitaltillskott. Ifall att ett nytt tillfälle för frivilligt kapitaltillskott blir av, kommer ett informationsmöte att erbjudas till medlemmar. Mer information kommer.

Extraknäck på hemmaplan?

Vi sker dig

Vår förening hade tidigare vicevärdar som hjälpte till med viss enklare fastighetsskötsel, som ett sätt för oss i föreningen att både sänka våra kostnader och öka trivseln. Därför vill vi i styrelsen nu först erbjuda medlemmarna möjligheten att anmäla intresse för ett vicevärds-uppdrag på initialt 1 år som eventuellt kan förlängas. En första preliminär tidsperiod är 15 september 2021 -- 14 september 2022.

Ersättning:
Månadsarvodet för uppdraget är 3000 kr /månad och beskattningsbart.

Uppdraget omfattar:

Tre till fyra gånger per vecka

1) Gå runt fastigheterna och kontrollera om det finns klotter. Ta bort klotter när det går; utrustning för detta finns i fastighetsförrådet. Om det inte går, anmäl till av styrelsen anlitad saneringsfirma.

2) Kontrollera och hålla ordning i de två återvinningsrummen. Platta och trycka ner plast och kartonger ifall kärlen är för fulla innan upphämtningarna. Anmäla större avvikelser till styrelsen.   

Veckovis

3) Kolla att bastun fungerar och är ren. Åtgärda bristerna eller anmäla felet för åtgärd till styrelsen.

4) Kolla att fritidslokalen är ren och i ordning.

På månadsbasis

5) Tvättstugorna: Borttagning av ludd vid kondensor och återställa utlösta värmesäkringar när det behövs, kontrollera renligheten, och vid behov anmäla fel till ansvarigt företag.

6)  Trapphusens olika våningsplan; förrådsgångar och cykelrum: Byta trasiga lampor och lappa föremål som finns på fel ställen (förekommer sällan). Om lappning inte räcker, anmäla detta till styrelsen.

Om du är intresserad, anmäl det via mejl till oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 10 september 2021. Du som är intresserad och tilldelas uppdraget får en rundvisning och genomgång, där vi går igenom förutsättningarna mer i detalj tillsammans.

Välkommen med intresseanmälan!

Styrelsen

Årsstämma 2021

Föreningens ordinarie årsstämma ägde rum den 31 maj. Det var ca 40 medlemmar som deltog stämman, antingen digitalt eller på Storgården. Styrelsen vill tacka alla för visade engagemang.

Mer information om 2021 årsstämman

Den digitala stämman

Förenings ordinarie stämma går av stapeln kl. 19, den 31 maj. Registrering börjar kl. 18:30. Alla medlemmar som har möjlighet uppmuntras att delta årsstämman digitalt.

Om man deltar via mobiler, behöver man ladda ner appen Riksbyggens Stämma (för registrering av närvaro, att följa dagordning, och rösta), och Microsoft Teams som konferenssystem. Ladda gärna ner dem i god tid. Länken till Microsoft Teams Möte kommer att finnas inne i appen Riksbyggen Stämma.

Man kan även använda Riksbyggens webb-app och Microsoft Teams via dator för att delta.

Mobilt BankID är ett krav för att logga in till Riksbyggens Stämma.

Användarguide och Help Desk

På Mitt Riksbyggen efter inloggning, finns det en bra användarguide för den digitala stämman. Logg gärna in och läs  https://mitt.riksbyggen.se/boende/foreningen/riksbyggen-stamma/anvandarguide/

Om man trots det behöver hjälp med den digitala stämman, kommer en Help Desk att finnas tillgänglig från kl. 16, den 31 maj, i föreningslokalen. Kom bara förbi och fråga.

Stämman på Storgården

För er som inte kan delta digitalt finns det möjlighet att delta på Storgården (Fatburs kvarngata 8, 10 ,12, 14). Registrering börjar kl. 18:30. Närvarande på Storgården bör man inte delta stämman digitalt. Tänk på att följa Folkhälsomyndighets rekommendationer.

 

Hälsningar,
Styrelsen

Kallelse till årsstämma 2021

Medlemmar i Riksbyggen Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 37 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

måndagen den 31 maj 2021 klockan 19:00
Registrering från 18:30

OBS! På grund av rådande situation gällande Coronasmittan kommer vi att arrangera en digital föreningsstämma.

För att deltaga i den digitala stämman kommer du att behöva ansluta via din telefon eller dator. Det finns en generell instruktion (efter inloggning till Mitt Riksbyggen) här: https://mitt.riksbyggen.se/boende/foreningen/riksbyggen-stamma/anvandarguide/

Där finns det länkar till mobilapparna eller till webb-appen. Vi kommer på vår stämma använda ”Microsoft Teams” som konferenssystem och ”Riksbyggen stämma” för röstningen. Bägge APP är gratis för användare. För att kunna rösta digitalt måste man ha Mobilt BankId.

Då stämman startar kommer du att via din mobila app eller webb-appen kunna registrera din närvaro och koppla upp dig till Teams-mötet. Använder du telefonen är det bra att i förväg installera även Teams i din telefon.

Det kommer att finns mer information på vår hemsida.

För er som inte kan delta digitalt kommer vi erbjuda möjlighet att delta på Storgården. Vi kommer att möblera glest och tillåta medlemmar att handha obegränsat antal fullmakter.

Plats: Digitalt alternativt Storgården, Fatburskvarngata 8, 10, 12 och 14

Välkomna!

Styrelsen

 Dokumenten till årsstämma finns på vår hemsida (efter inloggning till Medlemsdel):

https://stockholmshus37.se/site/index.php/internt

Kallelsen, Årsredovisning för 2020, Valberedningens förslag, Styrelsens förslag och medlemmars motioner, och Medlems fullmakt.

Årsstämman 2021

Årsstämman kommer att hållas den 31/5. Vi kommer att ha stämman digitalt men även erbjuda medlemmar som inte har möjlighet till det att medverka på plats (Stora Gården). Mer information kommer i samband med kallelsen. Som tidigare meddelat kommer vi att i år distribuera bokslutet digitalt.

Motioner till årsstämman 2021

Enligt våra stadgar skall motioner till Årsstämman lämnas till Styrelsen senast den 31/1 2021.

Vi vill påminna de medlemmar som har några punkter att komma in med dessa via mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller lämna till brevlådan av styrelsens sekreterare (J. Liljendahl, Port 8, Lgh. 074) .

Tänk på att motivera eventuella motioner och att det alltid är trevligt om ni har möjlighet att själva framföra dem på stämman.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Angående den kommande avgiftshöjningen

Den kommande avgiftsökningen beror helt på att Stockholms Stad höjer tomträttsavgälden rejält (över 90%). Höjningen av tomträttsavgälden sker successivt över en 5 årsperiod med start nu i sommar, första ökningen är på 40% vilket för vår del innebär 875 000 kronor i höjning. På Stockholms Stads hemsida kan man läsa mer om detta:

https://foretagsservice.stockholm/etablera/kopa-eller-hyra-mark/tomtratter-for-flerbostadshus-och-kommersiella-fastigheter/

Tomträttsavgälden till Stockholms Stad är en stor del av våra kostnader och påverkar därför avgiften i hög grad. Till följd av det, i sammanträdet den 9 december 2020, beslutade styrelsen att höja avgifter från april 2021. Delen vi höjer är Avgiften för drift & underhåll (= ”Avgift bostad” i fakturan) som höjs med ca 7,85 kr/kvm/månad från april 2021. Denna avgiftshöjning motsvarar årets ökning av tomträttsavgälden. Avgiften för kapital samt avgiften för ”Värme bränsle” behålls oförändrad.

Styrelsen arbetar kontinuerligt med att hålla våra kostnader nere samtidigt måste vi få in medel för den löpande driften för att inte leva på lånade pengar.

Styrelsen

Föreningslokalen stänger för reparation

Avloppsröret som passerar undertaket i föreningslokalens kök är bitvis anfrätt av rost och det läcker. Det kommer att krävas en ordentlig sanering av väggar och golv också. Föreningslokalen stänger därför för reparation framåt från och med den 24 november tillsvidare. 

Hälsningar,

Styrelsen

Trivseldag inställd!

Den planderade trivsdagen ställs in pga. Folkhälsmyndighetens skärpta rekommendation. 

Hälsningar,

Styrelsen

Inventering av nyckelbrickor

Styrelsen håller på att genomföra en inventering av nyckelbrickor. Var god svara på utskickad e-post eller lämna in blanketten som delades ut, senast den 31 augusti.

Tack för ett gott samarbete!

Styrelsen BRF Stockholmshus nr 37

Årets stämma

Stämman gick av stapeln tisdagen den 26/5. På grund av rådande omständigheter valde vi att hålla stämman utomhus, vi hade beställt vackert väder och vi hade många engagerade medlemmar som kom. För er som inte hade möjlighet att delta och er andra finns protokollet tillgängligt under Årsstämma efter inloggning.

Styrelsen önskar alla medlemmar en trygg och skön sommar!

Information om TV4-kanalerna och C More

Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare.

Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en överenskommelse med Telia så snart som möjligt.

Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som vi fastighetsägare i nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och Telia.

För dig som köpt individuella digital-tv-abonnemang kommer ni få mejl och sms angående ersättningskanaler eller annan kompensation.

Följ de senaste uppdateringarna om förhandlingen på www.comhem.se/aktuellt

 

Renovering av badrum / våtrum

Många medlemmar planerar renovering badrum. Ove Gavelin har en lista på medlemmar som anmält intresse för renovering, ni som är intresserade kan lämna följande uppgifter till honom, ni får då tillgång till listan med övriga intresserade. Listan är till för att medlemmarna skall kunna samordna och stötta varandra vid upphandling och utförande. De som skickar sina uppgifter till Ove godkänner därmed att de finns med på listan. Det är viktigt att ni lämnar er mailadress så Ove kan skicka information/kontaktlista till er.

Informationen skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.: Ange namn, internt lägenhetsnummer(001-128), tänkt tidpunkt för renovering, mailadress, telefonnummer.

Information efter statuskontroll i våtrum

Den utförda statuskontrollen visar att flera lägenheter med originalvåtrum (badrum/duschrum/WC) från 1990 har fått anmärkningar såsom att plastmattan släppt från betongen, ”bom på golv vid golvbrunn” eller tecken på fukt under tätskikten. Detta är åldersförändringar som indikerar att alla våtrum från 1990 är i behov av renovering även om ingen vattenskada har hunnit inträffa. 

Bostadsrättshavarna har en skyldighet enligt stadgarna att hålla lägenheten i gott skick. För att undvikafuktskador bör bostadsrättshavarna planera för våtrumsrenoveringäven då ingen skada upptäckts.

Se dokument för ytterligare information.

Kom ihåg att komma till vår årsstämma!

Alla medlemmar i Riksbyggen Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 37 är välkomna.

Tisdagen den 21 maj 2019 klockan 19:00
Smörgås och bordsvatten/lättöl serveras från 18:00

Plats: Konferensrum Svärdet, Rosenlundsgatan 44A

Välkomna!
Styrelsen

Vårens trivseldag 19/5

Vårens trivseldag kommer att äga rum söndagen den 19 maj. Då träffas vi på storgården kl. 11-13 och gör fint runt och i huset. Ta tillvara på tillfället att träffa nya och gamla grannar. Som vanligt avslutar vi med korv och bröd.

Om du inte kan delta på trivseldagen men ändå vill bidra kan du mejla styrelsen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så får du en uppgift som du kan utföra vid ett annat tillfälle.

Väl mött!

Den kollektiva bostadsrättsförsäkringen upphör

Bostadsrättsförsäkringen ersätter skador på de delar av lägenheten som boende enligt föreningens stadgar är underhållsskyldiga för såsom exempelvis ytskikt i samtliga rum, vitvaror och annan fast egendom. Den av föreningen tecknande kollektiva försäkringen upphör. Detta innebär att samtliga måste ha en bostadsrättsförsäkring som tillägg till hemförsäkringen från 2019-07-01.

Lås till kretsloppsrum

Lås till kretsloppsrum för papper, plast och metall fungerar inte och är felanmält 2019-03-30.
Lämna avfall på stadens återvinningsställen ej i vårt kretsloppsrum för blandat avfall.
Inget avfall på trottoaren eller i fastigheten.

Akut arbete på fjärrvärmenätet

Stockholm Exergi kommer att utföra ett akut arbete på fjärrvärmenätet för att laga en läckande ledning. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden: från 2019-03-28 08:00 till 2019-03-28 18:00. Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. Efter avstängning kan fastighetens varmvatten behöva cirkuleras i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen. För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

Underkategorier

Upp