Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Kapitaltillskott

Belåning och kapitalkostnadspool

Föreningen har genomfört frivilligt kapitaltillskott, befintliga lån hanteras i en intern kapitalkostnadspool där varje bostadsrättslägenhet har separat andelstal. De lägenheter som deltagit har fått sänkt andelstal och avgift för kapital i proportion till utfört kapitaltillskott vilket innebär att två i övrigt likvärdiga lägenheter kan ha olika avgift.

Med hjälp av kapitaltillskott och månadsvis amorteringar har föreningens lån minskat från ca 101 msek 2013 till nuvarande ca 39 msek. Sammanlagda ytan för lägenheter och hyreslokaler = 10 672 kvm, genomsnittlig belåning då både lägenheter och hyreslokaler inkluderas är ca 3 650 kr/kvm.   

Nyckeltal     2020    2019 2018 2017
Lån 39066811   41066811 43232771 52999960
Avgifter kapital 2 564 100 2 564 064 2 672 588 2 998 160
Amorteringar excl. kapitaltillskott 2 000 000 2 165 960 2 200 000 2 956 199
Kapitaltillskott 0  0 7 567 189 0
Räntekostnader 436 261 527 325 485 232 614 292


Avgiften för kapital finns särredovisad på månadsaviseringen, enskild lägenhets andel av föreningens lån kan beräknas enligt följande: En avgift för kapital på 1 000 kr motsvarar en andel av föreningens lån på ca 192 195 kr. Exempel: en månadsavgift för kapital = 3 234 kr motsvarar en andel av föreningens lån ~ 192 * 3 234 = 621 000 kr. Detta exempel visar en genomsnittlig bostadsrättslägenhet på 73 kvm som inte deltagit i kapitaltillskott då föreningens lån fördelas enbart på bostadsrättslägenheterna. De lägenheter som genomfört fullt kapitaltillskott har en avgift för kapital = 0 kr.  

Lägenheter med andelstal kvar i kapitalkostnadspoolen betalar räntor och amorteringar på föreningens lån. Det låga ränteläget används för att amortera lånen varför det finns en marginal för ökning av räntekostnaden utan att avgiften för kapital behöver höjas.

Föreningen har genomfört frivilligt kapitaltillskott 2013, 2015, 2018. Inga datum för ytterligare kapitaltillskott är beslutade, men möjlighet kommer att ges för ett nytt kapitalskott.

 

Upp