Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Bredband

Kollektivt bredband

Kollektivt bredband är infört 28 november 2016.  Föreningen har tecknat avtal med Ownit som ingår i Telenorkoncernen. Föreningen tar kostnaden för den kollektiva bredbandstjänsten 100 Mbps. Tillägg utöver detta faktureras boende direkt från Ownit. 

Kontakta Ownit för råd och frågor. 
Telefon: 08 525 07 300  Hemsida: www.ownit.se

Kopia på information från Ownit som skickades ut vid införandet: Information om bredband, TV och Telefoni

Behövs flera nätverksuttag/kabeldragning i samband med införandet: Skriv ut och skicka blanketten till installatören TDK. Kontaktuppgifter finns längst ner på blanketten. Kostnad vid införandetillfället framgår av blanketten. Vid senare inkoppling kontakta TDK för tjänst och pris. 
Blankett: Vidaredragning av bredbandet

Tidigare information i nyhetsbladen Vi och vårt hus nr 9 och nr 10. 

Bredband via Com Hem

Bredbandsanslutning är möjlig även via Com Hem dock på egen bekostnad. 
Kontakta Comhem för närmare information.
Telefon: 90 222. Hemsida www.comhem.se

Com Hem-nätets uttag sitter i samma dosa som uttag för kabel-TV. 

Kabel-TV berörs inte utan fortsätter som vanligt. 

Upp