Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Brandsäkerhet

Håll utrymningsvägar fria

Brandmyndigheten kräver att entréer, trapphus, våningsplan och förrådsgångar hålls fria från barnvagnar, cyklar, skor, mattor, leksaker mm. Ett rökfyllt och mörkt trapphus kan vara farligt om lösa föremål är vägen.

Brandfarliga ämnen

Brandfarliga varor förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv – som bränslen, lösningsmedel eller rengöringsmedel. För det mesta klarar vi av att använda dem utan att olyckshändelser sker. Om olyckan är framme blir konsekvenserna ofta allvarliga.

Det är inte tillåtet att förvara brandfarliga ämnen som exempelvis bensin, tändvätska eller gasol i förråd eller allmänna utrymmen.

Brandvarnare

Brandvarnare finns installerade i varje lägenhet. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för underhåll och byte av batterier. När man trycker på knappen ca 5 sekunder skall det pipa, annars är batteriet slut. Byt då batteri eller brandvarnare.

Brandsläckare och brandfilt

Enligt brandskyddsföreningen bör att alla lägenheter utöver brandvarnare ha en pulversläckare på minst 6 kg samt brandfilt.

Brandsläckning

Om det börjar brinna på spisen ska du absolut inte hälla vatten över. Vattnet får det brinnande fettet att kastas ut i rummet med risk för en ännu större brand. Använd istället en brandfilt för att kväva elden. Filten är också bra att använda vid smärre bränder i möbler, tyger, papper etc.

Om det brinner i människa ska den läggas ner på golvet samt elden släckas från huvudet och neråt med brandfilt.

Om brandfilten inte räcker till eller om man inte kommer åt ska brandsläckaren användas. Sikta på brandhärden och ej uppe i lågorna. Brandsläckare får även använda om det brinner i människor.

Film om hur brandsläckare används.

Läs mer på Brandskyddsföreningens hemsida

Om du inte lyckas släcka

En brand i ett hem får oftast ett mycket snabbt förlopp. Ta dig ut från branden så fort som möjligt, om du inte kan släcka den. Stäng dörren efter dig. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig lika snabbt. När du har tagit dig i säkerhet, varna andra och ring 112.

Om det brinner någon annanstans än i din lägenhet, gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Stanna kvar i lägenheten och ring 112.

Upp