Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Fel i trapphus, tvättstugor och andra allmänna utrymmen

Anmälan av fel i trapphus, tvättstugor etc görs via detta formulär.

Uppge alltid:

  • Hur felet yttrar sig, vari problemet består.
  • Precisera noga var felet finns, t ex höger tvättmaskin i tvättstugan i nr 4.
  • Sätt även en lapp vid problemstället att felanmälan är gjord, med datum och namn.

Vid fel som omgående måste åtgärdas, t ex översvämmning, ring Riksbyggens felanmälan, telefon 0771-860 860.

För beställning av ny bokningscylinder, se Tvättstugor under rubriken Våra lokaler. 

Upp