Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Renovering & Reparation

Bostadsrättsinnehavaren får göra förändringar i lägenheten, men styrelsens tillstånd krävs vid väsentliga förändringar. Styrelsen godkänner normalt en begäran om ändring under förutsättning att den inte medför skada på föreningens hus eller är till men för annan medlem.
Riktlinjer och råd vid renoveringar och ändringar i lägenhet
Blankett för ändring i lägenhet

Inglasning av balkong: Se Balkonger

Läs även om föreningens  värme- och ventilationssystem  (FTX) som ställer speciella krav och godkännanden vid t ex ändrad rumsindelning. 

OBS! Byte av blandare och övriga VVS-arbeten ska utföras enligt aktuell utgåva av branschreglerna Säker Vatteninstallation och göras av behörig VVS-montör!

Vid demontering/montering av köksblandare etc. skall vattnet alltid stängas av externt på stammen, det räcker inte att bara stänga med kulventilen/ballofixen under köksbänken. Vid tidigare sådana arbeten har vattenledningen brustit i eller under kulventilen vilket resulterat i omfattande vattenskador samt att lägenheten blivit otillgänglig mycket lång tid. Avstängning av stammar får endast utföras av Riksbyggen eller av Riksbyggen anvisad VVS montör. Avstängningen bekostas av boende och beställning görs via Riksbyggens felanmälan. Tänk på att vara ute i god tid, avstängning av vatten utförs inte under helger eller dag före helg. Vattenavstängning måste aviseras i god tid. 

Upp