Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Fel på hissar

Kontrollera om möjligt att inte hissen står still på någon våning för att en hissdörr inte stängts ordentligt. Skräp kan ligga i vägen. Varje utryckning av hissreparatör kostar föreningen extra pengar. 

Brådskande fel som kräver OMEDELBAR åtgärd anmäles till Amsler Hiss på telefon 08-746 80 25 - öppet dygnet runt.

För mindre brådskande fel gäller samma förfarande som för Fel i trapphus, tvättstugor och andra allmänna utrymmen.

Upp