Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Störning

Hög musik, borrningar i väggar och annat högt buller i lägenheten fortplantar sig lätt i huset. Tänk på att grannarna kan bli störda. Vid höga ljudnivåer, håll dörrar och fönster stängda. Ska du ha fest eller göra större reparationer, informera dina grannar i god tid. Skulle du ändå bli störd, tala med den som stör. Ett vänligt påpekande brukar hjälpa. Det är inte tillåtet att störa grannarna genom att sena kvällar, nätter och tidiga morgnar t ex duscha, bada, använda hushållsmaskiner eller spela musik högt. Arbeten med störande moment, t ex användning av borrmaskin, får inte påbörjas före kl. 8.00 på vardagar och kl. 10 på helger och ska avslutas före kl. 17.00.

Upp