Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Andrahandsuthyrning

Uthyrning av lägenhet i andra hand är inte tillåten utan styrelsens godkännande. Lämna en skriftlig ansökan i god tid till styrelsen om du har för avsikt att hyra ut lägenheten. I ansökan ska du ange dina skäl för uthyrningen, till vem du avser att hyra ut den och under vilken tidsperiod andrahandsuthyrningen ska ske. Om lägenheten hyrs ut utan tillstånd kan det leda till att bostadsrätten förverkas. 

Blankett finns hos Riksbyggen - http://www.riksbyggen.se/kundtjanst/#blanketter.

Föreningen tar ut en årlig avgift av bostadsrättsinnehavaren vid uthyrning i andra hand som motsvarar 10 procent av gällande
prisbasbelopp för året (paragraf 18 i föreningens stadgar).

Upp