Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Tvättstugor och grovtvättstuga

I varje uppgång finns en tvättstuga. Tid bokas med en låscylinder med lägenhetens nummer. Alla tvättstugor är allas, vilket innebär att det går bra att boka tid i vilken av tvättstugorna som helst.

I nr 12, plan 1 finns en grovtvättstuga där mattor, filtar och liknande ska tvättas. 

Tvättstugan är avgiftsfri. Endast bostadsrättsinnehavare får nyttja tvättstugorna. All tvätt sker på egen risk. Bygel-bh är tillåtet att tvätta i tvättmaskin endast om tvättpåse avsedd för detta ändamål används.

Tvättstugan disponeras alla dagar kl 07.00-22.00 i tretimmarspass. Kl 22.30 slås strömmen av. Tänk på att tvättmaskiner då inte kan öppnas. 

Tillträde till tvättstugorna: Se Elektroniskt låssystem.

För att systemet ska fungera är det nödvändigt att alla tar bort sin bokningscylinder från tavlan när den bokade tiden är utnyttjad och inte bokar ny tid förrän vederbörande är säker på att tiden ska användas. Bokas inte ny tid bör cylindern placeras på "Park". Bokad tvättid som inte tagits i anspråk efter en timme får användas av annan boende.

Ny bokningscylinder till bokningstavlan Wascator kan beställas från Bravida, tel. 0771-44 88 88, ange lägenheternummer och Rb Brf Stockholmshus nr 37. 

Om barn vistas i tvättstugorna är det på målsmans ansvar.

Inga husdjur får vistas i tvättstugorna eftersom pälsallergiker kan bli sjuka.

De vanliga tvättstugorna innehåller två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp och en kallmangel.

Tvttstuga 3583

Mangel 3588

Grovtvättugan innehåller en kraftig tvättmaskin och ett torkskåp.

Grovtvattstuga 3598

Upp