Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Årsstämma

Föreningens årsstämma 2024 hölls måndagen den 3 juni.

Tidigare Protokoll från årsstämmor återfinns under medlemsdelen: Föreningsintern information.

Fullmakt

Läs om möjlighet att lämna fullmakt till ombud om medlem inte kan närvara vid årsstämma i nyhetsbladet "Vi och vårt hus nr 4 2020". 

Fullmakt finns på www.riksbyggen.se sökord: fullmakt. 
Den finns även här: Medlemsfullmakt stämma

En röst per bostadsrätt

Utdrag från stadgan § 25. På föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock endast en röst tillsammans.

Om endast en av medlemmarna kan komma på stämman har den medlemmen en röst, ingen fullmakt behövs i dessa fall.

 

Upp