Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Information & kommunikation

Hemsidan innehåller viktig information om vårt hus och vår förening.
Funktioner finns för anmälan av fel, ändringar m m.

Nyhetsbladet "Vi och vårt hus" innehåller information från styrelsen och skickas med e-post till föreningens boende några gånger per år. De boende som inte har möjlighet att använda e-post får Vi och vårt hus utdelat i brevlådan. Nyhetsbladen finns också på hemsidan. 

Hemsidan innehåller en medlemsdel med information som inte ska vara allmänt tillgänglig. Den kräver inloggning med e-postadress (användarnamn) och lösenord.

Anmäl e-postadress: E-postadress, ny/ändrad
Varje bostadsrättshavare kan anmäla en e-postadress.

Efter kontroll att anmälaren är bostadsrättshavare registreras e-postadressen och ett mejl med lösenord skickas ut. Medlemsdelen nås via inloggning med e-postadressen längst ner på sidan till höger. Lösenordet kan ändras efter inloggning genom funktionen "Ändra lösenord"

De registrerade e-postadresserna används endast av styrelsen för information och kommunikation inom föreningen samt för inloggning på hemsidans medlemsdel. Vid utträde ur föreningen tas e-postadressen bort ur föreningens register.

Upp