Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Verksamhetsplan

Styrelsen har upprättat en verksamhetsplan som innehåller en beskrivning av de uppgifter som styrelsen kommer att arbeta med under året.

Upp