Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Nyhet från senaste Vi och Vårt hus

Samrådsmöte 22 april

Medlemmar är varmt välkomna till ett samrådsmöte, kl. 18.30, måndagen den 22 april, i föreningslokalen (Fatburs Kvarngata 14, våning -2) om handukstorkar/legionella, IPTV, och mal.

  • Ska handdukstorkarna tas bort? Ska de tvingas att alltid vara på?


De handdukstorkar som installerades 1991, är kopplade till fastighetens varmvattencirkulation. De har nu passerat sin livslängd på 30 år, där slitage och stopp kan ge ökad, men fortsatt liten, risk för legionella i fastigheten. Då torkarna tillhör lägenheternas ansvarsområde, men påverkar hela fastigheten, så önskar vi ta del av medlemmarnas synpunkter inför ett förslag till stämmobeslut. Vi informerar om olika alternativ, konsekvenser och kostnader samt svarar på frågor.

  • Ska vi gå över till TV via internet?

Föreningen har fått ett paketerbjudande om bredband + IPTV från vår bredbandsleverantör OwnIT som innebär att alla får snabbare internet, 20 kanaler (basutbud) och OwnIT play med en router. Samtidigt som föreningen ändå skulle sänka sina kostnader jämfört med föreningen kostnader för bredband och TV idag. Cirka hälften av föreningsmedlemmar har linjär TV kvar idag. Är det ett aktivt val med tv-kabel i stället för TV via internetuttaget, eller bara en gammal vana? Vi berättar om alternativen för de som är nyfikna och vill gärna höra mer om era behov av linjär-TV

  • Malen – vad gäller för mig?


22 april är deadline för att se över ditt förråd. Vi kommer att informera kort om det senaste i frågan om mal i förråden (se separat mejl).

 

Häng inte blomlådor på utsida av balkong

Häromveckan blåste en blomlåda ner till mellangården. Tack och lov att inga förskolebarn befann sig på gården då! Vi vill påminna att det inte är tillåtet att ställa blomlådor eller krukor på utsidan av balkongen eller på fönsterbräden.

Vårens trivseldag den 19 maj
Föreningens traditionsenliga trivseldag äger rum den 19 maj. Boka denna dag i din kalender och låt oss hoppas på ett fint väder och en stor uppslutning!

 

Årsstämman den 3 juni

Boka denna dag på din kalender!

 

Upp