Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Kallelse till årsstämma 2022

Medlemmar i Riksbyggen Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 37 kallas härmed till
ordinarie föreningsstämma

Måndagen den 13 juni 2022 klockan 19:00
Registrering med smörgås och bordsvatten/lättöl serveras från 18:00

Plats: Café Gränden, Fatburs Kvarngata 4

 

Välkomna!

Styrelsen

Upp