Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Angående den kommande avgiftshöjningen

Den kommande avgiftsökningen beror helt på att Stockholms Stad höjer tomträttsavgälden rejält (över 90%). Höjningen av tomträttsavgälden sker successivt över en 5 årsperiod med start nu i sommar, första ökningen är på 40% vilket för vår del innebär 875 000 kronor i höjning. På Stockholms Stads hemsida kan man läsa mer om detta:

https://foretagsservice.stockholm/etablera/kopa-eller-hyra-mark/tomtratter-for-flerbostadshus-och-kommersiella-fastigheter/

Tomträttsavgälden till Stockholms Stad är en stor del av våra kostnader och påverkar därför avgiften i hög grad. Till följd av det, i sammanträdet den 9 december 2020, beslutade styrelsen att höja avgifter från april 2021. Delen vi höjer är Avgiften för drift & underhåll (= ”Avgift bostad” i fakturan) som höjs med ca 7,85 kr/kvm/månad från april 2021. Denna avgiftshöjning motsvarar årets ökning av tomträttsavgälden. Avgiften för kapital samt avgiften för ”Värme bränsle” behålls oförändrad.

Styrelsen arbetar kontinuerligt med att hålla våra kostnader nere samtidigt måste vi få in medel för den löpande driften för att inte leva på lånade pengar.

Styrelsen

Upp