Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Den kollektiva bostadsrättsförsäkringen upphör

Bostadsrättsförsäkringen ersätter skador på de delar av lägenheten som boende enligt föreningens stadgar är underhållsskyldiga för såsom exempelvis ytskikt i samtliga rum, vitvaror och annan fast egendom. Den av föreningen tecknande kollektiva försäkringen upphör. Detta innebär att samtliga måste ha en bostadsrättsförsäkring som tillägg till hemförsäkringen från 2019-07-01.

Upp