Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Informationsmaterial från 1991

Informationssidan om vår fastighet har kompletterats med informationsmaterial från då fastigeten var under produktion/nyproducerad. Se längst ned på sidan Fastighet för att ta del av materialet som innehåller bland annat rumsskisser och rumsfördelningar från 1991.

Upp