Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Förmåner för boende

Riksbyggen har ibland medlemserbjudanden som boende kan ta del av.

De återfinns på Riksbyggens kundwebb som du kan läsa om i avsnittet Riksbyggens kundwebb under Vår förening och fastighet. 

Föreningen är sedan 1 januari 2013 inte längre medlem i Fastighetsägarna i Stockholm. 

Upp