Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Nyhet från Vi och vårt hus 2022-4

Årsstämma den 13 juni

Årets stämma hålls den 13 juni 2022 kl. 18. Boka detta datum! Kallelse, handlingar och dagordning kommer senare, digitalt till dem som anmält mejl.

Vårens trivseldag 15/5 och din cykel

Återigen, glöm inte att ta bort lappen som satts på din cykel från i höstas! Alla cyklar med lappen kvar kommer att fraktas bort efter trivseldagen.

Vårens trivseldag är söndagen den 15 maj. Vi samlas i föreningslokalen och storgården kl. 11. Enklare förtäring kommer att finnas till lunchen. Vi hoppas på ett fint väder. Varmt välkommen!

Det frivilliga Kapitaltillskottet genomfört

Sammantaget deltog 24 lägenheter med totalt 8 360 615 kronor. Efter kapitaltillskottet 31 mars 2022 har 65 lägenheter genomfört fullt kapitaltillskott. 63 lägenheter har fortfarande andelstal/avgift för kapital, dock har flera av dessa gjort delinbetalningar.

Samråd om tvättstugeomvandling

Det var mycket god uppslutning till samrådsmötet som styrelsen utlyst för att få en så bred förankring som möjligt kring hur vi ska gå till väga med de lokaler (tvättstugor och föreningslokal) som snart står inför renoveringar. Frågan är om pengarna ska läggas på upprustning, eller om några av tvättstugorna ska förtätas och några av lokalerna i stället skulle omvandlas till fler gemensamhetslokaler, hyras ut eller säljas av.

Presentationer för de olika alternativen finns på vår hemsidas interna del (efter inloggning).

Information om hissarna

 Vårt hissbyte går ungefär som planerat. Hissinstallationen för FK4 är klar vecka 17, FK2 är påbörjad, och FK14 startar vecka 19. Hissen FK12 togs i drift den 6 maj efter en veckas försening. Förseningen beror bl.a. på att man har bytt alla fronter mot våningsplanen i denna hiss vilket tagit mera tid än förväntat. Leverantören har lovat att köra i kapp med övertid etc. så att inte övriga hissinstallationer blir fördröjda pga. detta. Det har varit en del inkörningsproblem med hissen FK4, dessa väntas avta efter hand som dörrarna blir "inkörda".

Stamspolning kommer

Stamspolning planeras att ske med startvecka 22–23, avisering och mer information kommer i vecka 20.

 

Upp